В помощ на самотната майка

Наскоро станах майка, но се налага да се грижа сама за детето си. Чувствам се объркана и не знам откъде да започна. Какви са правата ми като самотна майка и към кого мога да се обърна за помощ?

Самотна майка ли съм според българското законодателство?

Тъй като вижданията за понятието “самотна майка” са твърде субективни, законът дава точно определение на категориите майки, които се признават за такива. Мога да се нарека самотна майка, ако съм вдовица, разведена или неомъжена и отглеждам сама дете до 18 годишна възраст или пълнолетен ученик до 20 годишна възраст, докато завърши средното или професионалното си образование.NB! Дори и да не съм сключила брак с бащата на детето ми, но живеем на един настоящ адрес, законът ни третира като семейство.В подобни моменти е много важно да заделя средства, за да се обърна към специалист. Така ще съм сигурна, че няма да пропусна помощи и привилегии, които ми се полагат! Не е скъпо и мога да намеря специалист бързо и лесно на тази страница.

На какви социални помощи имам право?

Въпреки че определя съдържанието на понятието “самотен родител”, законът не ми отрежда специален вид помощи за това, че отглеждам сама дете. Все пак, ако месечният доход на член от семейството ми през последните 12 месеца по-малък от определена сума, която се определя всяка година, имам право на следната финансова помощ от държавата

При нисък месечен доход мога да получа месечни помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст.Независимо от размера на доходите ми имам право на:

Аз съм майка-студент. Какви са правата ми и на каква държавна помощ мога да разчитам?

За мен са предвидени различни облекчения във връзка със следването ми в университета, както и финансова помощ, но само ако съм студентка в редовна форма на обучение:

Какви са облекченията на работното място за всяка работеща майка?

А ако съм непълнолетна работеща майка?

В такъв случай ми се полагат:

Имам нужда от почивка и спокойствие. Как и кога мога да изляза в отпуск?

Имам право на:

Правото е в съавторство с Дарина Капарова.[toggles][toggle title=Източници]ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ (ППЗСП):ДР § 1, т.3 - определение за “самотен родител”; Закон за семейни помощи за деца (ЗСПД)чл. 2, ал, 1, т. 4 - еднократна парична помощ за отглеждане на дете от майка студентка в редовна форма на обучение;чл. 2, ал, 1, т. 7 - месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на 1 година;.чл. 6, ал. 1 - еднократна парична помощ за раждане на дете;чл. 6а, ал. 1 - еднократна парична помощ за отглеждане на близнаци до навършване на 1 година;чл. 9, ал. 4 - право на месечни помощи за деца с разведени родители; Постановление № 90 на Министерски съвет от 26.05.2000 г.за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации (ПМС № 90 на МС)чл. 1, ал. 2, т. 1, б. Б - право на стипендия чл. 3, ал. 5 - срок на изплащане на стипендията;чл. 9, ал. 1 - право на еднократна помощ с молба до Ректора на ВУЗ Кодекс на трудачл. 140, ал. 3, т. 3 - забрана за полагане на нощен и извънреден труд;чл. 163, ал. 1, 3 - право на платен отпуск при бременност и раждане;чл. 164, ал. 1 - отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст;чл. 166, ал. 1 - отпуск за кърмене и хранене на малко дете;чл. 167а - право на неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-г. възраст;чл. 168 - право на платен отпуск за 2 или повече живи деца;чл. 304, ал. 1, т. 2, 4, 5 - изисквания за работна среда на непълнолетни;чл. 305, ал. 1 - облекчени условия за работа и придобиване на професионална квалификация при непълнолетни;чл. 305, ал. 4 - платен годишен отпуск за непълнолетни;чл. 310 - забрана за командироване без писмено съгласие на бременна/майка на дете до 3 години;чл. 354, ал. 1, т. 6 - зачитане на периода на майчинство като трудов стаж;чл. 312, ал. 2 - условия за завръщане на надомна работа; Закон за държавния бюджетчл.63- относно средномесечния доход на член от семейството за получаване на семейни помощи за деца.[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Велимира

Бакалова

7.1.2020

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си