Какво трябва да знам за договора за консигнация?

Какво ми се случва?

Творческа натура съм и отдавам времето си на изкуството - рисувам картини и изработвам различни произведения - бижута от камъни и мъниста, фигурки от дърво, а, когато съвсем ме завладее музата, вая и скулптури. И макар хората около мен постоянно да ми натякват да спра да се занимавам с това и да си намеря стабилна работа, аз продължавам да плувам срещу течението. Нямам странични източници на средства и се замислям как да реализирам сътвореното от мен на пазара, без обаче аз самият да се занимавам с търговска дейност.

Договор за консигнация

Поразпитах насам - натам и разбрах, че решението на моите “терзания” се нарича договор за консигнация. Какво представлява този договор? С договора за консигнация аз, като консигнант, предавам на едно лице, наречено консигнатор, определена стока, напр. картината с корабите, която нарисувах преди месец, в неговия склад или магазин, за да я продаде от свое име, но за моя сметка в течение на определен срок срещу възнаграждение. Какво ще рече “от свое име, но за моя сметка”? Това означава, че за тези, които купуват картината, продавач е лицето, на което предавам стоката. Tе нямат търговски отношения с мен и аз не влизам в пряк контакт с тях, а продавачът, от своя страна, ми отчита приходите от продаденото. Иначе казано, при консигнацията са налице три сделки:

Предмет на договора

Предмет на този договор може да бъде единствено и само продажбата на стоки срещу възнаграждение, но не и извършването на други действия. Ако такива са предвидени, напр. консигнаторът да прехвърли от мое име авторските права върху произведението, то значи имам пред себе си договор за поръчка.Форма и срок на договораДоговорът за консигнация не е законово уреден и никъде няма поставено изискване за форма, в която трябва да бъде сключен. Да, обаче аз предавам конретни стоки и с консигнатора се уговаряме за възнаграждение. Ако, да не дава Господ, възникнат разногласия, как ще се разберем?! По тази причина, с оглед по-лесното доказване при евентуален бъдещ спор, е желателно да сключим договора в писмена форма.

Какви уговорки трябва да съдържа договорът?

Никъде законът не ни “упътва” какво като текст трябва да съдържа договорът за консигнация. Като всеки договор обаче и той има своето съществено съдържание, което ще рече, че в текста на споразумението задължително трябва да намерят място уговорки относно стоките, цената, срока. Добре би било обаче освен “минимума”, с оглед избягването на неясноти и недоразумения с моя съконтрахент да включим клаузи относно начина на предаване на стоките, разноските по предаването, преминаването на риска, начина на плащане на възнаграждението, начина на отчитане на приходите от сделките по реализация на стоките, прекратяването на договора и евентуални неустойки.

Какви са правата ми?

Като консигнант имам следните Права:

Какви са задълженията ми?

Еех, освен права, по договора имам и задължения. Ето какви са те:

[toggles][toggle title=Източници] Търговски закончл. 348 - 360 ТЗ - относно договора за поръчка, които се прилагат съответно при договора за консигнация.[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Лиляна

Попова

28.2.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си