надлежно обезпечение

Освобождаването от държавни такси и разноски отнася ли се и за надлежното обезпечение?Като жалбоподател в касационно производство трябва да направя надлежно обезпечение, за да уважат молбата ми за отмяна на съдебно решение.Имам ли право да поискам освобождаване от такова обезпечение?
Ако молбата ми за отмяна на съдебно решение от ВКС остане без уважение, мога ли да обжалвам това?

...
Това беше въпрос от рубриката "хората питат, адвокати отговарят".

Задай своя въпрос

Най-новите статии

Избрани от редакцията

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си