Закупуване на жилищен имот върху земеделска земя без смяна на статут?

Здравейте, в предварителния договор за покупко-продажба на апартамент в жилищна сграда статутът на земята, върху която е построена последната, е: "трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване".
В разрез ли е това със същестуващото законодателство? Може ли да доведе до административни проблеми в бъдеще, като например: обяваването строежа за незконен или нещот друго?
Благодаря!

...
Това беше въпрос от рубриката "хората питат, адвокати отговарят".

Задай своя въпрос

Най-новите статии

Избрани от редакцията

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си