Общината като длъжник

Здравейте,
Управител съм на етажна собственост в жилищен вход със 17 апартамента, 6 от които са общинска собственост и се обитават от наематели.
Въпросът ми е свързан със задължението на собствениците да изплащат определените суми във фонд Ремонт и обновяване". Важно е да уточня, че решенията във входа се взимат при стрикно спазване на реда на свикване и провеждане на общо събрание. Във входа няма длъжници и всеки изплаща дължимото в срок. Всички наематели на общински жилища са запознати с разпоредбите, но заплащат дължимите суми по своя воля.
Предстои поетапно обновяване на общите части, а разходите за това надвишават 20 000 лв. Всеки месец във фонда се набират по 330лв, разпределени спрямо идеалните части на всеки обект. Част от необходимите обновления са направени, но повечето от тях предстоят.
За всяко общо събрание изпращаме покана до кмета на района, за да осигурим необходимия кворум, но все още не е присъствал представител. Аз от своя страна комуникирам с юристконсулт от Общината, който се занимава с тези въпроси и той ме информира за вариант, който не гарантира покриване на разходите.
За съжаление, един от общинските наематели вече отказа да заплащата задълженията към фонд "РиО", за което има основание. Това е причина за възникването на сложна ситуация, в която необходимите суми за определените ремонти няма да може да се събират в цялост, или трябва да се преразпределят към останалите собственици и обитатели, което считам за недопустимо. Този въпрос има и етичен аспект, при който трябва да се реши, дали е редно да се събират пари и от другите държатели на общински имоти във входа.
Въпросът е, дали има механизъм, чрез който да задължим Общината да поеме своите задължения към етажна собственост, при положение, че проявява пълна безстопанственост на имотите си и допуска обитателите да нарушават разпоредбите по различни други начини.

Благодаря за отделеното време!

С уважение,
Геновева Атанасова

...
Това беше въпрос от рубриката "хората питат, адвокати отговарят".

Задай своя въпрос

Най-новите статии

Избрани от редакцията

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си