Граждански договор

Здравейте,
По Закона за задълженията и договорите може ли да се изготви и подпише Граждански договор на обществени начала /т. е. без заплащане на вложения труд/ между Председател на сдружение ЮЛНЦ и треньор по вид спорт?
Ако е законово, моля да помогнете, като ми посочите, къде се регистрират тези договори?
Според мен, за така създадени /дългосрочни - 1 година/ взаимоотношения е необходимо да се изготви договор за доброволен труд по Закон за доброволчеството /ако има приет и действащ такъв в нашата страна/ и ако се сключи такъв договор, номерът му да се впише в регистър на доброволците /също ако има такъв/.
Предварително Ви, Благодаря!
Оставам с уважение!

...
Това беше въпрос от рубриката "хората питат, адвокати отговарят".

Задай своя въпрос

Най-новите статии

Избрани от редакцията

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си