ПРАВО НА ПЕНСИЯ ЗА ВЪЗРАСТ И СТАЖ

Здравейте,
През месец Декември 2020 година навърших необходимата възраст за придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.
Към средата на декември 2020, според програмата за изчисляване на прогнозен коефициент и прогнозен размер на пенсията по данни от персоналните регистри на НОИ след 01.01.1997 г имах осигурителен стаж от 23 г. 5 месеца и 3 дни. До 31.12.1996 г. по данни от трудовата ми книжка имам стаж 14г.4м.9 д.
Общия осигурителен стаж към датата на подаване на заявлението ми към НОИ възлизаше на 37 г. 9 м. 12 д.
От ТП на НОИ не предприеха никакви действия по моето заявление от подаването му на 21 Декември 2020г до 12 април 2021 г., когато ми връчиха уведомление, че отдел "Пенсионно Осигуряване" е възложил на същата дата на техния отдел "Краткосрочни Плащания и Контрол" да провери върху какъв осигурителен доход са внесени осигуровките ми за един период, в който се осигурявах като Самоосигуряващо се лице-съдружник в ООД.
На 20 април, 1 ден преди изтичане на възможния срок за издаване на разпореждане за отпускане на пенсия, пенсионното производство по моето заявление беше спряно до изясняване на резултата от проверката.
Относно проверката и резултата аз нямам никакви притеснения, защото с ПИК на НАП виждам в справките, че всички задължения по декларациите ми за СОЛ са погасени.
Но си позволих да обжалвам спирането на производството, защото при стаж от 37 г. 9 м. 12 д. да не се разпоредят цели 4 месеца ми се видя странно.
В решението по жалбата ми видях, че официално е зачетен само стаж от 35 г 7м. 9д. при изискуем 35г 10м 0 д.
От същото решение ми стана ясно, че от НОИ проверяват целия период, през който съм внасяла осигуровки като СОЛ, а той възлиза на 2 г 3м и някакви дни.
Но в рамките на тези 2 години и 3 месеца аз съм работила по трудов договор 1 г 1 месец и едновременно съм си внасяла авансови вноски като самоосигуряващо се лице.
Тоест би следвало НОИ да направи справка само за периода от 1 г и 2 м., през който единствения източник на осигуровки са били вноските ми като СОЛ.
На основание гореизложеното , мисля, че спирането на пенсионното производство е неправомерно, тъй като в НОИ неправилно интерпретират сумарния ми осигурителен стаж.
Ще ми бъде интересно да разбера правилно ли разсъждавам и имам ли паво да търся обезщетение заради спрялото пенсионно производство.
Предварително благодаря за компетентните отговори.

...
Това беше въпрос от рубриката "хората питат, адвокати отговарят".

Задай своя въпрос

Най-новите статии

Избрани от редакцията

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си