За получаване на рента от арендована земеделска земя.

Няколко роднини имаме обща наследствена земеделска земя. През 2015 година, един от тях е сключил нотариално заверен договор за аренда на общата ни земя. Арендатора от тогава е изплащал цялата рента на него, като не я е разпределял между другите съсобственици, въпреки, че му е било известно, че има такива с имената, ЕГН и адресите им, от приложеното удостоверение за наследница при подписване на арендния договор пред нотариус. Подписалия договора съсобственик на общата ни земеделската земя не поддържа връзки с другите съсобственици и не желае да изплати полагащите ни се пари от рентата за предишните години.
От кого трябва да получим парите си? От арендатора или от съсобственика? Какво трябва да направим за да получим парите си?
Димитър Димитров

...
Това беше въпрос от рубриката "хората питат, адвокати отговарят".

Задай своя въпрос

Най-новите статии

Избрани от редакцията

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си