прекратено ИД на основание чл.433 ал.1 т.8 от гпк

кога чси/дси е длъжен да прекрати ИД ?
какво означава,че е длъжен да вдигне всички запори и възбрани?
какво означава,че всички изпълнителни действия се обезсилват с обратна сила?
след перемпция кредитора мое ли да образува ново ИДсрещу ипотекарния длъжник,а не срещу главния?

...
Това беше въпрос от рубриката "хората питат, адвокати отговарят".

Задай своя въпрос

Най-новите статии

Избрани от редакцията

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си