Електронен подпис. Как и защо? *

На 29.10.1969 г. се осъществява първата връзка между два отдалечени компютъра и това се оказва началото на Интернет. Това ни води до света, какъвто го познаваме днес. Какво обаче е общото с електронния подпис?

С напредъка на технологиите значителна част от правото се пренасочва към виртуалната среда, а така се рaжда електронният документ.

Що е то електронен документ?

Накратко - електронният документ ми позволява да заявявам пред другите своята воля, без да се намирам лице в лице с тях. Освен това, мога да създам колкото копия пожелая за секунди.

За какво ми е необходим електронен документ?

Електронните документи са толкова широко разпространени, че могат да послужат на практика за всичко – от осъществяване на покупко-продажба до всякакви действия, свързани с държавната администрация. Например:

Възникват и проблеми като този – всеки би могъл да попълни от мое име данни за моите доходи. Или да намери начин да промени без мое знание тези данни. Един документ, който не е защитен срещу редакции, е уязвим от чужда намеса. Достатъчно е да бъде отворен с програма Word и вече може да се изменя. Как да попреча някой друг да променя моите документи и същевременно да удостоверя, че аз съм ги създал?

Електронен подпис – създаване

Електронният подпис е средството, което ми осигурява възможността единствено аз да съставям електронни документи от свое име. За да се сдобия с такъв подпис, трябва първо да избера доставчик на удостоверителни услуги. Следва да подам писмено искане до него, че желая да ми се издаде електронен подпис, като трябва да упомена от кой вид да бъде. Съществуват два основни вида – усъвършенстван и квалифициран електронен подпис. Процедурата завършва с издаването на удостоверение за съответния тип подпис, което се публикува в регистъра на доставчика. Това удостоверение е израз на връзката между подписа и човека, на когото е издаден. (Виж повече на: “Пълномощно - за какво ми служи?” и “Какво трябва да знам за пълномощното?”)

Видове електронни подписи. За какво са нужни?

За усъвършенствания електронен подпис няма законово изискване да бъде издаван чрез сигурно устройство. Следователно той може да ми бъде предоставен по електронната поща или по друг подходящ начин.

Не мога да използвам електронния подпис, когато:

За какво да внимавам?

Действието на удостоверението за електронен подпис се прекратява при:

Автор: Станислава Недялкова

Актуализира: Боряна Русева

[toggles][toggle title="Източници"]Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ): чл. 1, ЗЕДЕУУ - относно случаите, в които не може да се използва електронен подписчл. 13,ЗЕДЕУУ- относно видовете електронен подписчл. 16, ЗЕДЕУУ - относно квалифицирания електронен подписчл. 17, ал.1,т.4, ЗЕДЕУУ - относно невъзможността да се променя съдържанието на подписан документчл. 17, ал. 1 и ал. 2 - относно Българската служба за акредитациячл. 19, ЗЕДЕУУ- относно дейсността на доставчиците на удостоверителни услугичл. 22, ЗЕДЕУУ- относно задълженията на доставчика на удостоверителни услугичл. 24, ЗЕДЕУУ- относно удостоверението, издавано от доставчик на удостоверителни услуги и неговото съдържаниечл. 25, ЗЕДЕУУ- относно реда на издаване на удостоверениеточл. 26 ЗЕДЕУУ - относно спиране действието на удостоверениеточл. 27, ЗЕДЕУУ- относно действието на удостоверението във времетоРегламент (ЕС) 910/2014:чл. 3, т. 11 - относно усъвършенствания електронен подписчл. 3, т. 12 - относно квалифицирания електронен подпис[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

рубриката

“Стани автор”

17.9.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си