Кой носи отговорност за вреди, причинени от дете?

„Който чупи – купи!” – често сме чували това неприятно предупреждение като деца, а сега може би сме в ситуация да го повтаряме на своите деца. В действителност, родителите са тези, които носят отговорност за поведението на своите деца и съответно за причинените от тях вреди. Но какъв е обхватът на тази отговорност и може ли да бъде ограничен?

Отговорност на родителите за вреди, причинени от децата им

Законът изрично е определил, че родителите и осиновителите отговарят за вредите, причинени от техните деца, при следните условия:

Има две основни причини, които налагат отговорността да се понесе от родителите:

Каква е моята отговорност за извършените от детето ми вреди?

Като родител (респ. осиновител) отговарям лично за недобре изпълнен родителски дълг във връзка с възпитанието и контрола на детето си. Явно лошо съм възпитал детето си и/ или съм допуснал съществени пропуски по надзора му и следва да понеса лично последствията от това, като възстановя щетите на пострадалото лице. След като направя това, не мога да искам от детето си да ми възстанови платеното обезщетение.

Пример: 10-годишният Петър е ударил съученика си Калоян с едно стъкло в окото, вследствие на който удар окото на Калоян е било завинаги повредено и той остава с намалено зрение. Родителите на Петър дължат паричното обезщетение, което съдът е определил, на Калоян и следва лично да го заплатят. Те не могат да искат Петър да им върне тази сума, дори след като навърши пълнолетие.

Друг е въпросът какви възпитателни мерки ще бъдат предприети спрямо Петър с оглед превъзпитанието му (предупреждение; задължение да се извини на пострадалия; задължаване да извърши определена работа в полза на обществото и т.н.).

Ще дължа ли обезщетение за вредите, причинени от детето ми, ако с майка му сме разведени и тя се грижи за него?

Не всеки родител е отговорен, а само този, който упражнява родителските права и при когото детето живее (следва да са изпълнени и двете условия едновременно). С оглед на това, отговорът на горния въпрос е, че аз няма да дължа обезщетение, ако не са ми предоставени родителските права. Без значение е определеният режим на лични отношения с детето.

Възможно е отговорността ми да отпадне, ако:

(*) Статията е от рубриката ни “Стани автор”

Автор: Яница Златева

[toggles][toggle title="Източници"]

§ Закон за задълженията и договорите

Чл. 48 - относно отговорността на родителите за вреди;

§ Определение № 1157 от 11.11.2014 г. на ВКС по гр. д. № 3569/2014 г., III г. о., ГК, докладчик председателят Капка Юстиниянова;

§ Решение № 662 от 14.03.2011 г. на ВКС по гр. д. № 1565/2009 г., IV г. о., ГК, докладчик съдията Красимира Харизанова;

§ Решение № 323 от 9.04.2009 г. на ВКС по гр. д. № 718/2008 г., IV г. о., ГК, докладчик съдията Бойка Ташева;

§ Решение № 1208 от 19.06.1998 г. на ВКС по гр. д. № 915/98 г., V г. о., докладчик съдията Любка Илиева;

§ Решение № 176 от 18.II.1985 г. по гр. д. № 33/85 г., IV г. о. ;

§ Решение № 923 от 6.04.1957 г. по гр. д. № 854/57 г., IV г. о.

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

рубриката

“Стани автор”

21.11.2016

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си