Кога подавам годишна данъчна декларация?

С изтичането на 2016 г. се заговори за попълването и подаването на годишните данъчни декларации (ГДД). Придобих доста средства през изминалата година, но не съм запознат дали трябва да подавам ГДД за тях, докога трябва да го направя и как?

Задължен ли съм да подам годишна данъчна декларация?

Важно! Не всеки е задължен да подава годишна данъчна декларация!

Задължение за подаване на данъчна декларация имам ако съм местно физическо лице. Местно физическо лице съм, без оглед на гражданството, ако:

Важно! Престоят ми в България единствено с цел обучение или медицинско лечение не се смята за пребиваване в България).

Заедно с това получавам доходи от:

Ако съм чуждестранно физическо лице също съм носител на задължението за подаване на данъчна декларация за придобити доходи в Република България. Такива са:

Кога не съм задължен да подавам данъчна декларация?

Има 4 случая, когато не съм задължен да подавам годишна данъчна декларация. Те са следните:

Важно! Ако през годината съм имал и друг работодател, предишният трябва да ми даде служебна бележка за доходите през 2015 г., която давам на сегашния си работодател, за да преизчисли всичко.

  1. данъкът върху общата годишна данъчна основа е равен на авансово удържания данък за доходите от трудови договори и
  2. няма да ползвам данъчни облекчения с подаване на годишната данъчна декларация,

На практика с въвеждането на плоския данък от 10% няма какво да се преизчислява, тъй като се удържа авансово винаги 10% при трудови договори. Преди когато имаше подоходно облагане се получаваше разлика. Счетоводители винаги се презастраховат и изискват от новопостъпили през годината служители служебна бележка за доходите.

Докога трябва да подам данъчна декларация?

Годишната си данъчна декларация трябва да подам до 2 май 2017 г. (тъй като 30 април е в неделя, а 1 май е официален празник и неработен ден), като в същия срок трябва да внеса и дължимият от мен данък. Ако подам ГДД по електронен път, мога да ползвам 5% отстъпка от данъка за довнасяне, в случай че:

Начини за подаване на годишната данъчна декларация:

Мога да подам декларацията:

Важно! От 15 януари 2015 г. вече мога да подам декларацията си по електронен път освен с електронен подпис и с персонален идентификационен код (ПИК). ПИК мога да получа безплатно в офиса на НАП по постоянен адрес.

След като се запознах със задължението си за подаване на годишна данъчна декларация, остава да разгадая и как да попълня данъчната си декларация без грешка.

Правото е в съавторство с Цветелина Черешарова.

[toggles][toggle title="Източници"]

§ Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ):

чл.4 - относно местно физическо лице;

чл.13 - списък на необлагамите доходи;

чл.37 и 38 - относно облагането на доходите на чуждестранните физически лица;

чл.50, ал. 1-2 - относно задължение за подаване на годишна данъчна декларация (ГДД);

чл.52 - относно това кога не съм задължен да подавам ГДД;

чл.53, ал.1 - относно срок за подаване на ГДД;

чл.53, ал.2- 4 - относно отстъпки в размера на дължимия от мен данък при ранно подаване на ГДД;

чл.54 - място на подаване на ГДД;

§ Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК):

чл.99 - чл.102 - относно място на подаване на ГДД.

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Пенка

Попова

2.5.2017

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си