Новите европейски правила за етикетите на стоките

Емулгатори, консерватори, Е-300, Е-460… Всички тези непознати и неразчитаеми термини от етикетите на стоките ме объркват. Искам да се храня здравословно и да правя информиран избор за това какво има в храната, която купувам, но как да се случи, като често дори не мога да видя срока на годност на стоката?

От 13 декември 2014 г. във всички страни от Европейския съюз започва да действат нови правила за етикетирането на стоките. Целта им е улесняването ми – като краен потребител, за да знам какво купувам и с какво се храня. Данните върху етикетите ще са по-подробно, по-ясно и по-четливо изписани. Ето по-съществените промени и новости, които вече ще трябва да се публикуват на етикетите.

Предоставянето на информация за храните е задължителна практика, когато купувам дадения артикул от магазина. Но ако се храня в заведение, не винаги съм сигурен за съдържанието на храните и за срока им на годност. Това вече ще е задължително, т.к. дори заведенията за обществено хранене, кетъринг-компаниите и доставчиците на храна ще са длъжни да предоставят информация за съставките на храните. Тези правила важат дори за предлаганата храна например в самолетите или в автобусите.

Информацията може да бъде предадена чрез етикет, друг съпровождащ материал, в устна форма или чрез модерни технологии (например устройство, разчитащо баркодове, което показва данните за произхода, съставките, срока на годност на храната).

Задължителната информация за храните е следната:

Посочената информация трябва да ми бъде предоставена в леснодостъпен вариант. Освен това, в случай че информацията се предоставя чрез етикет или съпътстващ материал, тя трябва да не е затъмнена или покрита и да е незаличима. Трябва да е разположена в основното зрително поле, тоест там, където има най-голяма вероятност да го забележа от пръв поглед. С оглед на безпроблемното прочитане се въвеждат и стандарти за шрифта (0,9мм за малките опаковки и 1,2мм за всички останали)

Специфични изисквания за някои особени категории храни:

Все пак ще има редица продукти, за които не е необходимо да има етикет, например плодовете, зеленчуците, газираната вода, сиренето, маслото, ферментиралото мляко и сметаната, но само ако към тях не са били добавяни други съставки освен млечни продукти.

[toggles][toggle title=Източници]

§ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1169/2011 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за предоставянето на информация за храните на потребителите:

чл. 1, пар. 3 - относно задължените субекти за предоставяне на информация;

чл. 2, пар. 2 а) - относно определението “информация за храните”;

чл. 2, пар.4 - относно специалните наименования на съставките;

чл. 3, пар.1 - относно причините за съставяне на подробни изисквания за етикиране на храните ;

чл. 9, пар. 1, а) - относно задължителните данни на етикетите;

чл. 9, пар. 1, б) - относно задължителните данни на етикетите;

чл. 9, пар. 1, в) - относно задължителните данни на етикетите;

чл. 9, пар. 1, д) - относно задължителните данни на етикетите;

чл. 9, пар. 1, е) - относно задължителните данни на етикетите;

чл. 9, пар. 1, ж) - относно задължителните данни на етикетите;

чл. 9, пар. 1, и) - относно задължителните данни на етикетите;

чл. 9, пар. 1, й) - относно задължителните данни на етикетите;

чл. 9, пар. 1, к) - относно задължителните данни на етикетите;

чл. 9, пар. 1, л) - относно задължителните данни на етикетите;

чл. 12, пар.1 - относно начина за предоставяне на информацията

чл. 13, пар.2 - относно размера на шрифта за стандартните опаковки;

чл. 13, пар.3 - относно размера на шрифта за стандартните опаковки;

чл. 18, пар. 3 - относно нано-съставките;

Приложение II, т.1 - относно веществата и продуктите, причинаващи алергии и непоносимост;

Приложение II, т.6 - относно веществата и продуктите, причинаващи алергии и непоносимост;

Приложение VI,част В - относно специалните изисквания за опаковките на колбасите;

Приложение VI,част А, т.2 - относно термина “замразени храни”;

Приложение VI,част А, т.5- относно специфичности при месните продукти;

Приложение VI,част А, т.7- относно специфичности при месните продукти;

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Виолина

Григорова

29.12.2016

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си