Как да регистрирам домейн .bg (I част)?

[divider type="1" width="wide"][/divider][icon name="fa-bell" size="" color="#61b23b" background_color="" circled_background="no"] Имаш уеб сайт? Защите се правно чрез общите условия на Advokatami.[divider type="1" width="wide"][/divider]

Негово величество Интернетът - мястото, където мога да намеря всичко - от последните новини, през нови запознанства, докато стигна чак до обувките, които си купих вчера. И тъй като това е най-лесният начин да се свържа с всички, решавам да си направя уеб сайт. Дотук добре, но се оказва, че нещата не са толкова прости, колкотo изглеждат. Любезните хора, които ми направиха сайта, ми обясняват, че трябва да регистрирам “домейн”, каквото и да означава това.

Що е то “домейн” и защо ми е нужен?

Домейнът (от английски - domain - област, владение) е част от пространството на Интернет мрежата (най - често под формата на уеб сайт), която си има собствено уникално име - име на домейн. За улеснение на непросветените в дебрите на виртуалната реалност под “домейн” често се има предвид точно името, което отговаря на IP адреса на даден уеб сайт. IP адресът е уникален номер, който компютрите използват, за да се свързват един с друг, когато си изпращат информация през Интернет (или локална мрежа). Всеки уеб сайт си има IP адрес. Нека си представим един телефонен указател. Срещу името на моя стар познайник Пешо е телефонният му номер, който трябва да набера, за да се чуя с него. В примера IP адресът наподобява такъв телефонен номер, чрез който достигам до желания от мен сайт. За да не се налага обаче да помня поредица от цифри, на помощ идва домейн името (името на нашия сайт или накратко - домейнът) Ако нямаше домейни, вместо pravatami.bg, трябваше да помня това: 91.196.124.119. Всеки домейн има разширение (.bg, .com, .eu, .org и т.н.). В дадения пример “pravatami” е името на домейна, а “.bg” е разширението. Въоръжен с тази информация, пристъпвам напред по пътя към заветната цел - да си регистрирам домейн!

Кой регистрира и поддържа домейни в България?

Понастоящем в България няма нормативна уредба на процедурата по регистрация на домейни. Организацията, на която е делегирано делегирано регистрирането на домейн имена за интернет областта .bg, е РЕГИСТЪР.БГ ООД. На глобално ниво регулирането на Интернет, регистрацията на IP адреси и поддържането на домейни се извършва от неправителствена организация, наречена ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers). Тя е тази, която оторизира Регистратори на домейни на местно ниво. В България това е РЕГИСТЪР.БГ.

Правилата относно регистрацията и поддръжката на домейни в областта .bg и допустимите подобласти мога да намеря в Общите условия на Регистъра.

Регистърът има служебна функция на регистратор на домейни с разширение .bg на интернет адрес https://www.register.bg/. Заедно с това той работи и с т. нар. Регистратори. Това са търговци, които осъществяват посредничество между лицата, които регистрират домейн, и Регистъра. На практика най - често регистрацията на домейн се извършва чрез акредитиран Регистратор, но това не е задължително. Дали ще регистрирам домейна чрез Регистър.БГ, или чрез посредничеството на някой Регистратор, е въпрос на моя лична преценка.

Важно! Ако искам да регистрирам домейн с друго разширение (например .com, .org, .eu, .net), ще трябва да прибегна до услугите на акредитиран Регистратор, работещ в сътрудничество с Регистър.БГ.

Важно! Във всички случаи, когато регистрирам домейн чрез Регистратор, трябва да се запозная с неговите Общи условия и процедурни правила. Те могат да са различни в сравнение с Общите условия на Регистъра (например различни цени за регистрация и поддръжка на домейна).

Какви са основните ми права и задължения, когато регистрирам домейн?

Когато регистрирам домейн, сключвам договор за услуга. Основното ми задължение е да плащам годишна такса, срещу което получавам правото да ползвам домейна за съответния срок. Не ставам обаче собственик на домейна. Регистраторът, от своя страна, се задължава да:

Какво се случва, ако не заплатя годишната такса за поддръжка в срок?

В случай че не платя таксата за годишна поддръжка в уговорения срок (например 30 юни), домейнът продължава да фукнционира още 7 дни, въпреки че не съм платил. Ако и през тези 7 дни не платя, поддръжката на домейна се спира. Разполагам с 30 - дневен допълнителен срок от изтичането на първоначалния, за да платя таксата за поддръжка (в примера - до 30 юли). Домейнът остава запазен за период от 40 дни от датата на изтичане на първоначалния срок за плащане (т.е. до 9 август). Ако все пак не платя, регистрацията се прекратява, а домейнът се освобождава за ползване от други лица.

[divider type="1" width="wide"][/divider][icon name="fa-bell" size="" color="#61b23b" background_color="" circled_background="no"] Имаш уеб сайт? Защите се правно чрез общите условия на Advokatami.[divider type="1" width="wide"][/divider]

Каква е разликата между защитен и незащитен домейн?

Имам възможност да регистрирам домейна като защитен. За целта трябва да представя документи, доказващи основанието за ползване на името на домейна. Основание за регистрация на защитен домейн могат да бъдат: личното име на регистранта, името на фирмата/организацията, регистрирана търговска марка, географско означение и др. (Например имам фирма, занимаваща се с доставка на круши - Круши за вас ЕООД. Името е основание да регистрирам защитен домейн Krushizavas.bg.)

Пълен списък с основанията мога на намеря в Приложение 2 от Общите условия на Регистър.БГ.

Ако регистрирам домейна като незащитен, това не значи, че някой може да ми го отнеме или изтрие. Възможно е обаче друг да притежава основание за ползване на името преди датата, на която съм регистрирал домейна. Така той ще може да арбитрира (оспори) пред Регистъра моето право на ползване на съответния домейн. Затова е по-добре за мен, ако имам основание за ползване на името, да го представя още при регистрацията. Ако регистрирам домейна като незащитен, но е поддържан непрекъснато повече от 5 години, той се превръща в защитен.

Как мога да разбера кой е регистрирал даден домейн?

Данни за регистранта на домейн мога да получа, като направя Справка за домейн по име на домейна (whois). Тази информация може да ми бъде полезна, ако стана жертва на някоя порочна практика при регистрацията на домейн. Примери за такива често срещани “тарикатски номера” и как да ги предотвратя:

Често срещани порочни практики, които трябва да имам предвид:

Продължение на темата може да намерите в Част 2.

[toggles][toggle title="Източници"]

§ Общи условия на РЕГИСТЪР.БГ:

т. 1.1. - относно качеството на РЕГИСТЪР.БГ на Регистър на домейни в областта .bg;

т. 1.6. - относно същността на защитените домейни;

т. 1.10. - относно акредитираните Регистратори на домейни;

т. 2.2. - относно служебната функция на РЕГИСТЪР.БГ на Регистратор;

т. 9.3.1. - относно допълнителния срок за плащане на годишната такса за поддръжка;

т. 9.3.1.1. - относно гратисния срок, през който домейнът функционира, без да е налице плащане на таксата;

т. 9.3.3. - относно срока, в който регистрацията на домейна се запазва при неплащане на таксата.

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Елица

Колева

14.6.2017

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си