Правната екипировка на моето пътуване извън ЕС

Откакто България е член на Европейския съюз (01.01.2007), пътуването в рамките на Съюза се извършва само с лична карта или т.нар. международен паспорт. Какво обаче трябва да знам и с какви документи трябва да разполагам, ако ми се налага да пътувам извън ЕС?

В зависимост от мястото, към което съм се устремил, мога да различа няколко режима и няколко групи държави:

Подробна информация относно документите, които са ми необходими за съответната държава, в която ще пътувам, мога да намеря тук.

Важно! Международният ми паспорт трябва да е валиден поне за 6 месеца от датата на пътуването. Ако променя името си, то задължително трябва да си извадя нови лични документи, вкл. международен паспорт. В случай че загубя паспорта си в чужбина или бъде откраднат, то в съответното българско дипломатическо представителство може да ми бъде издаден временен паспорт, след като заплатя съответните такси. Ако в дадената държава няма българско посолство/консулство, то мога да се обърна към произволно представителство на държава-членка на ЕС, където ще ми бъде издаден временен документ за пътуване. Тук (горе вдясно) мога да намеря информация за всички български дипломатически представителства в чужбина.

Някои държави (особено извън Европа) имат специфични изисквания, така че е добре да проверя какво ми е нужно за всеки отделен случай. Ако например се нуждая от задължителна ваксина, то за информация мога да се обърна към Националния център по заразни и паразитни болести на телефон + 359 2 944 69 99.

Справка за всякаква информация (документи и други изисквания), касаеща мое пътуване в чужбина, мога да извърша тук.

Ако пътувам в чужбина с автомобил, то застраховката ми „Гражданска отговорност“ важи за държавите-членки на ЕС, както и за Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Швейцария, Андора и Сърбия. За Албания, Босна и Херцеговина, Беларус, Македония, Израел, Иран, Черна гора, Мароко, Молдова, Русия, Тунис, Турция и Украйна е задължително да се снабдя със сертификат „Зелена карта“.

Ако пътувам с детето ми, което е под 18 години, то трябва да се снабдя с нотариално заверена декларация (разрешение) от другия родител за пътуването. В противен случай може да не бъда допуснат да напусна страната. Освен това страната, за която пътувам, може да има различни изисквания по отношение на документите, необходими при пътуване с деца – може да се изисква декларация от двамата родители, документ, доказващ родствена връзка и др. Важно е да се отбележи, че в някои страни лицата навършват пълнолетие не на 18-годишна възраст, както е в България. В случай на нужда е добре да получа допълнителна информация като се свържа с посолството или консулството на съответната държава у нас.

Няма да ми бъде разрешено да напусна страната, ако:

Освен това може да не ми бъде разрешено да напусна страната, ако съм обвиняем за умишлено престъпление, за което се предвижда лишаване от свобода до пет години, както и ако съм осъден за такова престъпление преди все още да съм влязъл в затвора.

Препоръчително е предварително да си направя здравна застраховка, която да покрива евентуално лечение или медицински услуги в чужбина. Ако притежавам европейска здравноосигурителна карта, някои от спешните медицински услуги са безплатни.

Актуализира: Магдалена Митева[toggles][toggle title="Източници"]

§ Закон за българските лични документи (ЗБЛД):

чл. 9 ЗБЛД – относно издаването на нови документи при промяна на името;

Чл. 13 ЗБЛД – относно документите за самоличност;

Чл. 23/2 ЗБЛД – относно правото на напускане на страната с лична карта;

Чл. 75 ЗБЛД – относно разрешението за напускане на страната;

Чл. 76 т.1 и т.9 ЗБЛД – относно напускането на страната на обвиняеми и малолетни и непълнолетни;

§ Правилник за издаване на българските лични документи (ПИБЛД):

Чл. 7/1 т.1 ПИБЛД – относно заявленията за издаване на български лични документи;

§ Кодекс за застраховането (КЗ):

чл. 480/1 КЗ – относно застраховката „Гражданска отговорност“;

§ Закон за задълженията и договорите (ЗЗД):

чл. 45 ЗЗД – относно имуществените вреди;

чл. 52 ЗЗД – относно неимуществените вреди;

§ Наказателно-процесуален кодекс (НПК):

чл. 68 НПК – относно забраната за напускане пределите на страната;

§ Споразумение за Европейско икономическо пространство (СЕИП):

Чл. 28 СЕИП – относно свободното движение на лицата;

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Богдан

Млъчков

9.3.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си