Какво трябва да знам за куриерските услуги?

“Имаш поща” или как усмихнат пощальон на велосипед в синя униформа ми носи писма и пакети до входа на дома ми. Приложимо ли е това в реалността? В съвременния бързооборотен свят използването на куриерските услуги е доста разпространено. Какви права имам при използването на тази услуга и какво трябва задължително да знам?

Куриерската услуга е вид пощенска услуга, но с някои екстри, което естествено се отразява на цената й. Логиката е, че куриерската услуга гарантира по-голяма бързина и надеждност. Куриерската услуга се отличава от обикновената пощенска такава по това, че включва приемане, пренасяне и доставяне на пратка лично на получателя. В зависимост от самата куриерска услуга, изпълнението ѝ може да обхваща и:

Всяка куриерска служба работи на принципа на договор с общи условия със своите клиенти, като договорите са достъпни както на интернет страниците на куриерите, така и във всеки офис на съответната фирма.

NB! Поставянето на подпис (собственоръчен, електронен, парола за достъп) върху различните видове документи, които ви предоставят куриерските служби, както и в сайта им при следенето на траекторията на пратката, например, означава, че съм запознат с общите условия в договорите и че не мога при никакви обстоятелства да претендирам незнание. Ето някои от общите положения в договорите на куриерските служби:

Кои са забранените за пренасяне вещества? В пощенските пратки (в страната и в чужбина) е забранено поставянето на:

Специално внимание следва да се обърне към пратките, съдържащи ценности - потребителите имат право да изпращат монети, банкноти, парични знаци, чекове, злато, сребро, платина, скъпоценни камъни и подобни, но само ако предварително обявят стойността на пратката. Изпращането им като обикновена пратка е изключено, позволено е само като пратка с предварително обявена стойност.

Ако пък искате да изпратите химически вещества, ваксини и лекарства, бои, лакове, лепила и масла трябва да ги обявите като специфична пратка, като с това се цели сигурността на останалите пратки и на куриера (например да не се обръщат кашоните, да се поставят с особено внимание и т.н.)

Какво да правя ако доставката закъснее или е повредена по вина на Превозвача?

В срок от 6 месеца от датата на приемането на доставката имам право да подам рекламация, ако доставката е била непълна, неправилна или закъсняла. В такъв случай куриерската служба ще заплати щетите, които обаче не могат да бъдат по-големи от десетократния размер на заплатената цена за услугата.

NB! Куриерската фирма носи отговорност за преки вреди, не и за пропуснати ползи!

Актуализира: Магдалена Митева[toggles][toggle title="Източници"]

§ Закон за пощенските услуги (ЗПУ):

т. 18 от Допълнителните Разпоредби - относно определянето на куриерските услуги.

Общи условия на Еконт Експрес:т.5, т.5.1, т.5.2 - относно запознаването с Общите условия и полагането на подпис;т.13- относно конфиденциалността на подателя и получателя;т.35, т.35.1, т.35.2, т.35.3, т.35.4, т.35.5 - относно правата и задълженията на куриера;т.36, т.36.1, т.36.2, т.36.3 - относно правата и задълженията на подателите;т.41, т.41.1, т.41.2 - относно специфичните товари;т.43, т.43.1, т.43.2, т.43.3, т.43.4, т.43.5, т.43.6, т.43.7 - относно забранените за пренос стоки;т. 44 - относно рекламациите и рекламационното производство.т.47 - относно отговорността на куриера.Приложение към Решение № 646 / 22.01.2004 г. относно мерките за опазване тайната на кореспонденциятачл.5 - относно определението за тайната на кореспонденцията;чл.18 - относно понятието “тайна на кореспонденцията”;чл. 17 - относно упражнявания контрол от Комисията за регулиране на съобщенията”;

чл.19 - относно понятието “нарушаване тайната на кореспонденцията”.

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Виолина

Григорова

8.3.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си