Нови цени за разговорите в роуминг

Поради изменението на Регламент № 531/2012 на Европейския парламент и на Европейския съвет в сила от 15.06.2017г., информацията относно цените на разговори в роуминг по-долу не е актуална. Новите правила за цената на разговорите в рамките на ЕС разкодирахме на тази страница >.

Какво се случва?

Лято е! Време за почивка и пътуване. Като всеки друг човек, искам да поддържам връзка със семейството и приятелите си където и да се намирам. И искам да го правя не само чрез социалните мрежи, а и чрез разговори по телефона - искам да чуят как шумят вълните на морето около остров Хвар примерно, или как всички на стадиона викат за любимия ни отбор. Мога да използвам приложения като Viber, Skype, Whatsapp и редица други, а мога да ползвам и стандартна телекомуникационна услуга на мобилен оператор, ако съм абониран за услугата "роуминг. А тя не е безплатна. Все пак дочух, че това лято (2014) цените ще паднат. Кой и как определя цените на роуминга? Какво трябва да знам по въпроса и как да внимавам за да не бъдат нарушени правата ми?

Роуминг

Роумингът е телекомуникационна услуга, която ми предоставя възможност като абонат на даден мобилен оператор да използвам всички достъпни от него услуги (повиквания, смс-и, интернет) на територия, обслужвана от друг мобилен оператор в друга държава като запазя номера и мобилния си апарат (харесвам си все пак телефона тип “тухла” от преди 10 години) непроменени. За да се ползвам от тази услуга, трябва изрично да съм абониран за нея, като всеки един от мобилните оператори определя как става абонамента и какви са допълнителните изисквания към мен съобразно тарифния ми план.

Избор на роуминг доставчик

Какво трябва да зная за роуминга?

Роуминг в рамките на Европейския съюз и държавите членки на ЕИП - Исландия, Норвегия и Княжество Лихтенщайн:

1. Избор на тарифа

2. Цени

3. Защита на потребителя на роуминг услуги

Роуминг с държави не-членки на ЕС и ЕИП (напр. САЩ и Буркина Фасо, някой екзотичен остров, където отмарям лятото)

Тук няма таван на цените както в ЕС и положението е каквото си го договоря с мобилния оператор. Трябва да внимавам и за други “подводни камъни в отношенията ни”.

Нарушения при “таксуване” на роуминга

Ако като потребител на мобилни услуги считам, че мобилният оператор нарушава правата ми при таксуване на използваната от мен услуга “роуминг”, мога да се обърна към Комисията за регулиране на съобщенията по един от следните начини:

Комисията прави проверка по моя сигнал и при евентуално нарушение от страна на мобилния оператор на действащото законодателство съставя акт за установяване на нарушението, въз основа на който се издава наказателно постановление, с което се налага съответното административно наказание на мобилния оператор.

Какви наказания “грозят” мобилния оператор при нарушение на законодателството относно роуминга?

Ако ми е любопитно мога да разбера тук:

[toggles][toggle title="Източници"]

§ Закон за електронните съобщения

чл. 319 ЗЕС - относно проверките на КРС;

чл. 322 ЗЕС - относно установяване на нарушение от КРС;

чл. 323 ЗЕС - относно установяване на нарушение от КРС;

чл. 334 б ЗЕС - относно наказанията при нарушение на законодателството, регламентиращо роуминга.

§ 1, т. 61 ДР - относно понятието за роуминг;

§ Регламент (ЕО) № 717/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2007 г. относно роуминга в обществени мобилни телефонни мрежи в рамките на Общността и за изменение на Директива 2002/21/ЕО относно общата регулаторна рамка за електронните съобщителни мрежи и услуги - Регламент І;

§ Регламент (ЕО) № 544/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 г. (Регламент ІІ) за изменение на Регламент І;

§ Регламент (ЕС) № 531/2012 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 13 юни 2012 година относно роуминга в обществени мобилни съобщителни мрежи в рамките на Съюза (Регламент ІІІ) отменя Регламент І и ІІ;

§ Комисия за регулиране на съобщенията - официален сайт;

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Лиляна

Попова

10.5.2017

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си