Какво представлява съдебната делба?

По “неведоми пътища на живота” аз и други хора се оказахме съсобственици на имот. Искаме да се “разделим”, но те са такива “остри камъни” и “тежки характери”, че не можем да “смелим брашното заедно” и да се разберем относно делбата. Затова трябва да решим въпроса по съдебен ред.

В този момент едно от най-важните неща е да имам добър адвокат с опит в имотно право. Мога да се консултирам бързо и лесно с такъв адвокат на тази страница.

Производството се развива така:

Производство по допускане на делбата:

 1. удостоверение за смърт на наследодателя и удостоверение за наследници;
 2. удостоверение и други писмени доказателства за наследствените имоти, напр. нотариален акт, удостоверение за данъчна оценка, скици и др.;
 3. препис от молбата и приложенията за всеки от другите сънаследници;
 4. документ за платена държавна такса - 4% от стойността на иска, в моя случай от стойността на частта, която ще получа при делбата въз основа на данъчната оценка;

Мога да науча полезна информация и да се свържа с адвокат на тема имоти на тази страница.

Производство по делба:

 1. съдът съставя проект на разделителен протокол;
 2. призовава ни в съдебно заседание, запознава ни със съдържанието му и изслушва възраженията ни;
 3. след това съставя окончателен разделителен протокол;
 4. след влизане в сила на окончателния разделителен протокол, съдът ни призовава за теглене на жребий кой дял при кого да отиде;
 1. той се изнася на публична продан, като аз и другите съсобственици можем да участваме в наддаването;
 2. на самата публична продан всеки от нас - участниците в делбата може да придобие имота, ако при съставяне на протокола с постъпилите наддавателни предложения заяви, че иска го купи на най-високата предложена при наддаването цена;
 3. ако няколко от нас изявят горното желание се провежда нова публична продан на имота, в която участваме само ние, като началната цена е най-високата предложена на предишната продан, по която сме изявили желание да купим имота;
 4. ако неподеляемият имот е жилище, всеки от нас, който при откриване на наследството е живял в него и не притежава друго жилище, може да поиска то да бъде възложено на него, като за сметка на дяловете си останалите получат пари.
 5. получената на публичната продан сума се разпределя между всички нас според размера на дяловете ни;

За доброволната делба прочети тук.

Актуализира: Йоана Мирчева

[toggles][toggle title="Източници"]

§ Граждански процесуален кодекс

чл. 128 - относно приложенията към исковата молба;

чл. 129 - относно проверката за редовност на исковата молба;

чл. 130 - относно проверката за допустимост на исковата молба;

чл. 131 - относно отговора на исковата молба;

чл. 140 - относно насрочването на делото;

чл. 341 - относно молбата за делба;

чл. 342 - относно възраженията;

чл. 343 - относно някои оспорвания;

чл. 344 - относно решението за допускане на делба;

чл. 346 - относно сметките при делбата;

чл. 347 - относно проекта на разделителен протокол;

чл. 348 - относно изнасянето на публична продан на неподеляем имот;

чл. 349 - относно възлагането на неподеляемо жилище;

чл. 352 - относно жребия;

чл. 354 - относно изкупуването на неподеляемо жилище;

чл. 492 - относно наддавателния протокол;

чл. 505 - относно изкупуването на неподеляемо жилище.

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Лиляна

Попова

14.3.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си