Полезно! Право на инвалидна пенсия при общо заболяване

Какво ми се случва?

В живота се случва поради някакво сериозно заболяване да получа увреждане, което пречи на нормалния ми начин на живот и намалява моята работоспособност. В този случай аз имам право на помощ от държавата под форма на инвалидна пенсия поради общо заболяване.

Кога имам право на пенсия за инвалидност поради общо заболяване?

1. ако напълно или частино съм загубил своята работоспособност завинаги или за дълъг период от време като намалената ми работоспособност трябва да бъде 50% или над това.

2. да имам осигурителен стаж.

В зависимост от моята възраст към момента на подаване на документите за отпускане на тази пенсия се определя и колко осигурителен стаж трябва да имам. Ако съм на възраст:

Този стаж трябва да е придобит до датата на инвалидизирането, а ако съм сляп по рождение или ослепял преди постъпване на работата стажът трябва да е придобит до датата на подаване на заявлението за отпускане на пенсия.

Ако съм инвалид по рождение или инвалид с придобита инвалидност до постъпване на работа, аз придобивам право на пенсия за инвалидност поради общо заболяване при една година действителен осигурителен стаж без значение от възрастта ми.

Кога се поражда моето право на инвалидна пенсия?

Правото ми на пенсия за инвалидност се поражда от датата на инвалидизирането, а ако съм сляп по рождение или ослепял преди постъпване на работа – от датата на заявлението ми с което кандидатствам, за да ми бъде отпусната пенсия. Аз трябва да подам заявлението в 2-месечен срок от датата на инвалидизирането. Ако пропусна този срок и подам заявлението след срока, моето право на инвалидна пенсия възниква от датата на подаване на заявлението, а не от датата на инвалидизиране.

Пример:

1 януари 2017 - дата, на която съм инвалидизиран

след 3 месеца подавам заявление за инвалидна пенсия т.е 1 април 2017

=> ако съм одобрен, получавам пенсия считано от 1 април, а не със задна дата от 1 януари, както би следвало, ако бях спазил срока, т.е аз не получавам плащания за 3 месеца, които бих получил, ако бях спазил срока.

За какъв срок ще получавам инвалидна пенсия?

Пенсия за инвалидност, когато съм навършил възрастта за пенсия за осигурителен стаж и възраст се отпуска пожизнено. В противен случай има срок, който се определя от ТЕЛК и се вписва в решението им.

Необходими документи за отпускане на инвалидна пенсия поради общо заболяване:

Ако постоянният ми адрес е в друга държава, с която България прилага международен договор в областта на социалната сигурност, аз трябва да представя медицинска документация от тази държава.

Къде представям документите за получаване на инвалидна пенсия?

Заявлението и останалите документи се подават в териториалното поделение на НОИ по постоянен или настоящ адрес.

Кой може да подаде документите за получаване на инвалидна пенсия?

Аз мога да го подам лично, чрез мой законен представител, чрез последния ми осигурител, чрез осигурителна каса или чрез упълномощено лице. Ако съм дете, което е настанено извън семейството ми при близки или роднини, приемно семейство и т.н, то някой от тях може да подаде заявлението и останалите документи.

Не отговарям на изискванията за инвалидна пенсия поради общо заболяване. Какви други помощи мога да получа от държавата?

Ако не отговарям на изискванията за инвалидна пенсия поради общо заболяване аз мога да получа социална пенсия за инвалидност: Трябва да съм навършил 16 години и да имам трайно намалена работоспособност от 71 процента или повече. За този вид пенсия няма други изисквания, на които трябва да отговарям.

Ако нямам нужния осигурителен стаж, но съм инвалид поради общо заболяване, то аз имам право на социална помощ.

Пълномощно за получаване на пенсия - на тази страница.

Актуализира: Йоана Мирчева

[toggles][toggle title="Източници"]

§ Кодекс за социално осигуряване

чл. 72 от КСО - относно процент на загубена работоспособност

чл. 74 от КСО - относно правото на инвалидна пенсия поради общо заболяване

чл. 74 ал. 2 от КСО - относно инвалидите по рождение

чл. 94 от КСО - относно пораждането на право на инвалидна пенсия

чл. 68 от КСО - относно пожизненото отпускане на пенсия за инвалидност

чл. 90а от КСО - относно социална пенсия за инвалидност

чл. 11 ал. 3 от КСО - относно социалната помощ

§ Наредба за пенсиите и осигурителния стаж

чл. 3 от НПОС - относно документите за кандидатстване за инвалидна пенсия

чл. 1 от НПОС - относно начините и възможностите за подаване на заявлението

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Владимир

Иванов

14.3.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си