Прехвърляне на клиентски номер (партида) в ЧЕЗ

Аман от тарикати! Поради една или друга причина се случи така, че продадох недвижим имот. Изповядахме с купувача сделката пред нотариус, стиснахме си ръцете, той ми плати парите и всичко беше както трябва. Но миналия месец получих “поздравителна картичка” от ЧЕЗ и установих, че партидата за тока още е на мое име, т.е. че купувачът на имота не е предприел никакви действия да я прехвърли. Какво да правя?

Потребител на електрическа енергия Потребителят на електрическа енергия за битови нужди е физическото лице, което е собственик или ползвател (ползвателят е лице, което има учредено право на ползване върху имота) на имота, част е от електропреносната мрежа и използва електрическа енергия за домакинството си. Според общите условия на ЧЕЗ Електро България АД основно мое задължение като потребител е да заплащам стойността на използваната от мен електрическа енергия в съответния обект (жилище, офис, склад и т.н.) по начин и в срок, определен от електро разпределителното дружество. Като потребител също така съм длъжен да уведомявам писмено в 30-дневен срок продавача на електрическа енергия (ЧЕЗ) за всяка промяна, свързана с личните ми данни или собствеността (в моя случай, че съм продал имота).

Какви варианти за поведение имам?

  1. Ако купувачът e съвестен и непрехвърлянето на партидата за тока се дължи само на възпрепятстващи го обстоятелства, не на нежеланието му, то може да минем през следната процедура за пререгистрация на битов клиент:
  1. Ако на купувача “не му дреме”, че не е пререгистрирал партидата, то изходът е да взема нещата в свои ръце:

(*) В настоящата статия са разкодирани общите условия на ЧЕЗ Електро България АД.(*)

[toggles][toggle title="Източници"]

§ Общи условия на ЧЕЗ Електро България АД

чл. 4 - относно потребителите на електритеческа енергия;

чл. 13 - относно задълженията на потребителите;

чл. 47 - относно прекъсването на тока.

§ Общи условия на ЧЕЗ Разпределение България АД

чл. 40, 53 и 54 - относно прекъсването на тока.

§Ценоразпис на услугите 1, извършвани на битови и небитови клиенти от „ЧЕЗ Разпределение България'' АД в сила от 29.05.2013 г.

§Ценоразпис на услугите, извършвани на битови и небитови клиенти от "ЧЕЗ Електро България" АД, в сила от 04.10.2010

§Решение № 144/06.10.2010 г. на ДКЕВР

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Лиляна

Попова

2.1.2020

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си