Кой друг от блока иска да кандидатстваме по проект за енергийна ефективност?

Живея в голям блок в София (в квартала е по-известен като “Китайската стена”). Имам доста разнородни съседи, но с тях споделяме поне две неща - тихия ужас, когато получаваме поредната сметка от Топлофикация през зимата и подобни нежни чувства, когато си отваряме “честитките” от енергото през лятото. Но на последното събрание на входа решихме да кажем дружно: “стига!” Ще участваме по проект за енергийна ефективност! Но как на практика става това?

Кои сгради могат да участват по проект за енергийна ефективност?

Задължителните условия, за да можем да се включим в проекта, са следните:

NB! Отделен вход на един блок, който отговаря на тези изисквания, също може да участва.

Какви дейности се финансират?

Следните дейности се разглеждат като допустими:

NB! Всички интервенции, предписани в обследването за енергийна ефективност, с оценен пряк екологичен ефект, се прилагат задължително, с оглед постигане на минималните изисквания за енергийна ефективност. Не са допустими за финансиране интервенции, които не представляват предписани в обследването енергоспестяващи мерки с оценен пряк екологичен ефект и не са свързани с внедряване на енергоспестяващите мерки.

Колко ще ни струва обновяването?

Ако ни одобрят ще получим до 75% от бюджета за обновяване включващ:

NB! Ако сметката все пак ни се стори солена, можем да обмислим възможността за банков кредит. В случай че само някои от съседите ми не могат да се включат поради липса на средства, съществува опцията при определени условия те да получат 100% финансиране от страна на Министерството на регионалното развитие.

Собствениците на самостоятелни обекти в сградата, в които се упражнява стопанска дейност (т.е., фирмите), получават 75 % безвъзмездна помощ за обновяването на приспадащите им се общи части и заплащат 100% от разходите за подмяна на дограма в обекта. Oт оперативната програма ще се покрият изцяло разходите по установяване на техническите характеристики на сградата, включително изготвянето на технически паспорт и обследване за енергийна ефективност.

NB! Ползите за нас от тази процедура не са за подценяване - разходите ни за енергия следва да намалеят до над 50%, животът на сградата да се удължи, както и да се повишат цените на имотите ни.

Сами ли ще се наложи да разработим проекта?

За изготвяне на документацията ще можем да ползваме услугите на проектен мениджър отговарящ за нашето населено място (има по един за всеки от 6-те района и един за гр. София).

Всички съседи ли трябва да са съгласни?

За щастие не. Необходимо е постигнато съгласие от собствениците на самостоятелни обекти, представляващи поне 67% идеални части от общите части. Съгласието се оформя в протокол/и на Общото събрание, който включва:

  1. решение за кандидатстване на сградата за обновяване и упълномощаване на лице да подаде Заявление за интерес и подкрепа до Проектния мениджър;
  2. решение за подаване на Заявление за интерес и подкрепа към Проектния мениджър;
  3. решение за разпределение на идеалните части от общите (при необходимост);
  4. съгласие на всички собственици на самостоятелни обекти да осигурят достъп по предварително съгласуван график до всеки самостоятелен обект от етажната собственост.

Вторият етап от кандидатстването включва подаване на Заявление за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност. За целта е необходимо наличието на регистрирано Сдружение на собствениците и събрани 500 лв. за всеки самостоятелен обект. Заявлението се подава пред проектния мениджър за съответния район/гр. София. Ако всички необходими документи са налични и заявлението бъде одобрено се сключва споразумение между Министерството на регионалното развитие (МРР) и Сдружението на собствениците.

Къде мога да намеря повече информация по въпроса?

На сайта на Министерството на регионалното развитие мога да намеря подробна информация как да се включим в проект по Оперативна програма “Регионално развитие”.

[toggles][toggle title="Източници"]

§ Проект BG161РО001-1.2.01-0001 „ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ДОМОВЕ“ по схема BG161PO001/1.2-01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради” по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013

§ ПМС № 103/07.05.2013 г. - относно възможността за допълнително 100% финасиране за собственици на имот в сградата, които по финансови причини не могат да се включат.

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Невена

Христова

31.12.2016

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си