Тревогите на една получена призовка

Получаването на призовка доста често е объркващ момент за нас. Задаваме си въпроси от типа на: за какво съм извикан, това няма ли да се отрази негативно на реномето ми, как да постъпя, за да не си създам неприятности и т.н., и т.н. Всъщност единственият начин да се преодолее ситуацията е да съм наясно с правата и задълженията си при получаване на призовка. Те зависят от това по какво дело съм призован - гражданско или наказателно и в какво качество – като страна или като свидетел. А сега нека се запозная с правата си при призоваване по гражданско дело.

В този момент трябва да знам, че преди да предприема каквито и да е действия или да подписвам / заявявам каквото и да е - трябва да се консултирам с адвокат. Не е скъпо и мога да направя това бързо и лесно на тази страница.

Призовка! Какво съдържа и кога трябва да ми я връчат?

Ако съм призован като страна:

Ако съм призован като свидетел.

Важно! За явяването си в съда като свидетел имам право да ми бъде заплатено парично възнаграждение (за пропуснатия работен ден) и разноски (напр. транспорт до съда). За да ми бъде присъдено обаче, трябва да направя искане за това до края на заседанието, в което давам показания.

[toggles][toggle title="Източници"]

§ Граждански процесуален кодекс (ГПК)

чл. 38 ГПК - относно адреса на връчване;

чл. 39 ГПК - относно връчването на представител;

чл. 40 ГПК - относно съдебния адресат;

чл. 41 ГПК - относно задължението за уведомяване;

чл. 43 ГПК - относно начина на връчване;

чл. 44 ГПК - относно удостоверяването на връчването;

чл. 46 ГПК- относно връчването на друго лице;

чл. 47 ГПК - относно връчването чрез залепване на уведомление;

чл. 49 ГПК- относно мястото на връчване;

чл. 57 ГПК - относно съдържанието на призовката;

чл. 58 ГПК- относно редът за връчване на призовката;

чл. 163 ГПК- относно задължението за свидетелстване;

чл. 166 ГПК- относно правото на отказ от свидетелстване;

чл. 168 ГПК- относно правото на свидетеля на възнаграждение;

чл. 170 ГПК- относно обещанието да се каже истината;

чл. 171 ГПК- относно провеждането на разпита.

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Лиляна

Попова

9.3.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си