Телефонът ми е кодиран от мобилен оператор. Правата ми обаче не са!

Изтича ми договорът с така “приятния” мобилен оператор и по този повод възнамерявам да сменя услугите му с тези на друг. Имам намерение обаче да продължа да използвам същия телефонен апарат. Но, за моя изненада или не (през последните години това се превърна в практика на мобилните оператори), телефонът се оказва кодиран (заключен). Аз, като съвестен потребител на мобилни услуги, отивам при мобилния оператор и искам от него да “отключи” телефона, който на практика си е мой. И тук, както се казва: “Ново 20” - отказват да ми отключат телефона и/или ми поставят доста “странни” условия за това, като напр. преподписване на договора със същия оператор.

Телефонът си е мой, мога да се разпореждам с него както аз реша!

При сключване на договора с мобилния оператор ми е предоставено мобилно устройство (телефон), изплатил съм цената цялата до стотинка наведнъж или съм я плащал на вноски всеки месец. Но съм платил всичко, което дължа за мобилния апарат и той по силата на договор между мен и мобилният оператор е станал моя собственост. Телефонът е мой, защото съм сключил договор за покупката му и съм изпълнил задължението си да платя цената за него. След като е моя собственост, аз мога да правя с телефона, каквото си поискам. Като собственик мога свободно да се разпореждам с тази своя вещ, в случая да решавам в мрежата на кой мобилен оператор ще говоря по телефона си. Иначе казано, мобилният оператор няма думата и не може да ми откаже отключването на телефона или да ми поставя каквито и да било условия за това (напр. преподписване на договор, вземане на още една сим-карта и т.н.). Противното е равносилно на възпрепятстване възможността ми да ползвам телефона си свободно.

Важно! Клаузи, които овластяват мобилният оператор, въпреки плащането на цената от моя страна да си “запази в тайна” отблокиращия код, са неравноправни и нищожни, т.е. като такива представляват едно “нищо” и се считат неписани - все едно, че ги няма.

Какво казват Общите условия на мобилните опeрaтори по въпроса?

Общите условия “мълчат”. Никъде в тях или в закона не е разгледан въпросът за кодирането (“заключването”) на мобилните телефони. Тогава не е ли незаконна тази практика? Законът не я забранява изрично. Нито Комисията за защита на потребителите, нито Комисията за регулиране на съобщенията са се произнесли в свои становища относно нея или по свързан въпрос.

Какво да правя, ако мобилният оператор отказва да ми даде кода?

Но, защо трябва да прибягвам до такива действия, когато аз съм в правото си да искам от мобилния оператор да ми “отключи” телефона?! Мобилният оператор не е “всемогъщ” и не може де ме “мачка”. Аз като страна по договора имам своите права и ще ги защитавам! В такъв случай мога да подходя така:

[toggles][toggle title="Източници"]

§ Закон за задълженията и договорите (ЗЗД):

чл. 183 - относно задълженията на страните по договор за продажба.

§ Търговски закон (ТЗ):

чл. 342 - относно договора за лизинг.

§ Закон за защита на потребителите (ЗЗП):

чл. 143 - относно това кои клаузи са неравноправни;

чл. 146 - относно нищожността на неравноправните клаузи;

чл. 178 - относно сезирането на КЗП.

§ Общи условия на МТел

§ Общи условия на Глобул

§ Общи условия на Виваком

§ Комисия за защита на потребителите

§ Комисия за регулиране на съобщенията

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Лиляна

Попова

11.7.2017

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си