Да духнa или да не духнa в дрегера? Какво трябва да знам?

Имам повод за празнуване или решавам да се позабавлявам вечерта навън с приятели. Почерпен и в приповдигнато настроение, се прибирам с колата. Но съм употребил алкохол и за мой “късмет” точно в този момент ме спира пътна полиция. И също, както в някой виц, служителите на КАТ казват: “Духай!”. Мога ли да откажа? Какво следва в този случай? Какви са правата ми в тази ситуация?

Шофиране в нетрезво състояние

Шофирането с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 до 1,2 промила не е престъпление, но е административно нарушение. За него могат да ми наложат едновременно следните санкции:

Шофирането с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 промила е престъпление и се наказва с наказанието, предвидено в Наказателния кодекс:

Проверка от КАТ

Тук мога да се запозная с изискванията за спиране и проверка на автомобил от КАТ.

Вземане на проба

Ако служителите на КАТ имат съмнения, че съм употребил алкохол, те може да поискат да установят със съответните уреди съдържанието на алкохол в кръвта ми. Има два варианта:

1. Проверка с техническо средство - дрегер.

Възможно е, дори да не съм употребил “капка” алкохол, дрегерът да покаже стойност различна от нула - напр. ако съм заклет пушач, вземам лекарства за хронично заболяване или пък еднократно съм приел някакво лекарство.

Важно! Имам право да не се съглася с тази проверка (тогава ми дават талон за лабораторно изследване), но трябва да имам едно наум, че при отказа от моя страна да бъда проверен с техническото средство (ако откажа да духна в дрегера) също е нарушение и за него подлежа едновременно на следните санкции:

При проверката с дрегера ми се съставя акт, в който се вписват обстоятелствата, при които е извършена самата проверка, като напр. време, място, обстановка и т.н., установеното от проверката и моите възражения и бележки. Актът ми се връчва за подпис, а ако откажа да го подпиша, това се удостоверява със свидетели;

2. Кръвна проба в медицинско заведение

Кръвна проба за алкохол ми се взема в следните случаи:

Органите на КАТ ми съставят акт и попълват талон за медицинско изследване в три екземпляра (един за мен, един за отчет и един се прилага към акта). Талонът ми се връчва срещу подпис, като задължително трябва да съдържа данни в кое медицинско заведение да се явя и в какъв срок. Срокът за явяването ми е 45 минути, когато съм извършил нарушението в населено място и 120 минути в останалите случаи, като при определянето му се вземат предвид отдалечеността на лечебното заведение и възможността да използвам обществен транспорт или друг вид превоз за отиване до него. Ако концентрацията на алкохол в кръвта ми е над 1,2 промила, може да имам “честта” да бъда лично придружен от органите на реда до медицинското заведение.

Ако откажа да получа талона, това се установява с подписа на един свидетел. Ако не се явя в определеното ми лечебно заведение или откажа да дам кръв, концентрацията на алкохол в кръвта ми се определя по показанията на техническото средство.

Ако се явя “на уреченото място” лекарите се уверяват в самоличността ми чрез предоставяне на документ за самоличност от моя страна, вписват в амбулаторния журнал на лечебното заведение датата и часът на пристигането ми, номерът и датата на издаване на талона за медицинско изследване.

Подлежа на освидетелстване от лекарите, като те съставят протокол за медицинско изследване, в който описват поведението, психичното ми състояние, ориентацията, паметта, болести, от които страдам, а също и това дали съм приемал някакви лекарства и какви през последните 24 часа. След освидетелстването ми вземат кръв за изследване, като това трябва да стане в часа, посочен в талона за медицинско изследване, като ако, по обективни причини този срок не може да бъде спазен, се отразяват причините за забавянето и часа, в който е взета пробата.

Кръвта се изпраща в лаборатория за изследване. Резултатът от изследването се изпраща в тридневен срок от вземане на пробата в поделението на МВР, посочено в талона за медицинско изследване. Лабораторното изследване на кръвните проби се заплаща от мен.

[toggles][toggle title="Източници"]

§НАРЕДБА № 30 ОТ 27 ЮНИ 2001 Г. ЗА РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ УПОТРЕБАТА НА АЛКОХОЛ ИЛИ ДРУГО УПОЙВАЩО ВЕЩЕСТВО ОТ ВОДАЧИТЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

чл. 2 - относно това кога се прави мед. изследване;

чл. 3 - относно талона за медицинското изследване;

чл. 6 - относно отказа от мед. изследване;

чл.8 - относно проверката на самоличността на явилото се лице;

чл. 9 - относно явяването в медицинското заведение;

чл.10 - относно освидетелстването на лицето;

чл.11 - относно вземането на кръвната проба;

чл.20 - относно изпращането на кръвната проба;

§ НАРЕДБА № Iз-2539 за определяне първоначалния максимален размер на контролните точки, условията и реда за отнемането и възстановяването им, списъка на нарушенията, при извършването на които от наличните контролни точки на водача, извършил нарушението, се отнемат точки съобразно допуснатото нарушение, както и условията и реда за издаване на разрешение за провеждане на допълнително обучение, 04.02.2013г.

чл. 6 - относно нарушенията, за които се отнемат точки;

§ Закон за движението по пътищата

чл. 174 - относно шофирането в нетрезво състояние;

§ Наказателен кодекс

чл. 343 б НК - относно шофирането в нетрезво състояние;

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Лиляна

Попова

3.1.2017

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си