Отговорност на лекарите за грешки (лекарска грешка)

Когато прекрача входа на едно лечебно заведение, за да се възползвам от медицинските му услуги, имам определен кръг от права на пациента, които ми се полагат и гарантират от държавата. На всяко мое право съответства определено задължение на персонала в лечебното заведение. При незачитане на правата ми или при неправилно изпълнение на задълженията от страна на лекарите, те носят съответната отговорност.

1. За кои случаи лекарите носят отговорност:

Какво означава “информирано съгласие на пациента” Това е неразделна част от лечението ми. То задължава лекаря да ми разясни диагнозата и характера на заболяването ми; целите и вида на лечение; очакваните резултати от него; възможните рискове и странични ефекти; както и какво ще ми се случи, ако откажа лечение. Изключение от това правило е налице, когато ми се налага спешна медицинска помощ и моето съгласие не е задължително, за да ми бъде оказана тя. С нея се цели предотвратяване на смърт и сериозно увреждане на жизнено важните ми органи като мозък, сърце и др. Такава ми се полага дори и да не съм здравно осигурен!!! Но разбира се, след като ми бъде оказана следва да заплатя за нея.

Има особен случай на лекарска грешка, когато кръводарявам или ми се налага кръвопреливане. Нарича се “сериозен инцидент” и е свързан с дарената от мен кръв и по-точно с наличие на нередност във вземането, анализа, преработката, съхраняването и разпределението й; както и в неправилно процедиране при преливането ми на кръв, което може да доведе до моята смърт или увреждане на здравословното ми състояние.

Важно! Непълното излекуване на болния не означава неизпълнение на задълженията на лекаря. Т.е. той може да ги е изпълнил съгласно закона и добрите медицински практики, но след това де не ми бъде указана нужната грижа спрямо установената ми диагноза или недостатъчно лечение; както и при ненавременна операция, инфектиране, ненаблюдаване на болничното ми състояние или неинформирането ми за въпроси, които пряко засягат здравословното ми състояние.

2. На кого и как да сигнализирам при наличие на лекарска грешка?

Работното им време е всеки делник от 9:00 до 17:30 часа.

3. Видове санкции при лекарска грешка:

[toggles][toggle title="Източници"]

§ Конституция на Република България (КРБ):

чл. 52 от КРБ - относно правото на здравна помощ.

§ Закон за здравето (ЗЗ):

чл. 2, ал. 1 и 2 от ЗЗ - относно гарантиране на здравето от страна на държавата;

чл. 28б от ЗЗ - относно правото на здравна информация на пациента;

чл. 81 от ЗЗ - относно правото на достъпна медицинска помощ;

чл. 93 от ЗЗ - относно подаване на жалба или сигнал до регионалната здравна инспекция;

чл. 100, ал. 2 от ЗЗ - относно предоставянето на спешна медицинска помощ;

чл. 220 от ЗЗ - относно отговорността на лекарите при неинформиране на пациента за обстоятествата по чл. 88 от ЗЗ;

§ Закон за лечебните заведения (ЗЛЗ):

чл. 6, ал. 1 от ЗЛЗ - относно предоставяне на качествена медицинска помощ и зачитане правата на пациента.

§ Закон за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането (ЗККК):

чл. 1, ал. 4 от ЗККК - относно извършване на процедурите по кръводаряване и кръвопреливане съгласно утвърдените медицински стандарти;

чл. 45 от ЗККК - относно глобите при нарушаване на кръводаряване и кръводарява;

т. 3 от допълнителните разпоредби от ЗККК - относно понятието сериозен инцидент.

§ Закон за задълженията и договорите:

чл.45 - чл.49 от ЗЗД - относно непозволеното увреждане;

чл. 52 от ЗЗД - относно изплащането на обезщетение;

чл.79 и чл.82 от ЗЗД - относно отговорноста при неизпълнение на договорни задължения.

§ Закон за здравното осигуряване:

чл. 35, ал. 6 от ЗЗО - относно подаването на жалба до директора на РЗОК;

чл. 76б, ал. 1 от ЗЗО - относно случая при неоснователното обогатяване на лекари;

§ Наказателен кодекс:

чл. 10 от НК - относно определението за общественоопасно деяние

чл. 84, ал. 1 от НК - относно възможноста за сезиране на съда при лекарска грешка;

чл. 122, ал. 1 от НК - относно наказанието за причиняване на смърт по непредпазливост;

чл. 115 от НК - относно наказанието за умишлено причиняване на смърт;

чл. 128 - 135 от НК - относно телесната повреда;

чл. 141 от НК - относно основанието за престъпление при неоказване на спешна медецинска помощ.

§ Наказателно-процесуален кодекс(НПК):

чл. 80 от НПК - относно подаване на тъжба - сигнал от пострадалия пред съда;

чл. 81, ал. 3 от НПК - относно 6-месечния срок за подаване на сигнал до съда.

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Рени

Христова

5.7.2017

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си