Съседите ми имат теч. Повреждат моето имущество. Какви права имам?

“Ей, съседе, имай срам! Не живееш тука сам!”. Живея в многоетажен блок, имам много съседи и по един или друг начин се примирявам с шума, който вдигат и неуредиците, които съпътстват нашето “съжителство” в етажната собственост. Но този път нещата отидоха по-далеч - съседите ми имат теч, вкъщи капе и ако продължава така, щетите върху имуществото ми няма да бъдат никак малки. Как да действам? Какви права имам в тази толкова неприятна ситуация?

Кои мои права са нарушени?

Като обитатели на сградата независимо в какво качество - собственици или ползватели - всички ние имаме задължения, които трябва да спазваме, за да не пречим на другите и за да е спокойно и безпроблемно “съжителството” ни в сградата. В този смисъл моите съседи имат задължението:

Моят апартамент е именно такъв обект, т.е. съседите ми са длъжни да отстранят повредата, в случая теча, и да ме обезщетят за вредите, причинени от него върху моето имущество.

Как да действам?

1. Преустановяване на нарушението

Ако съседите ми са коректни, могат доброволно, при покана от моя страна, след като обсъдим въпроса, да вземат необходимите мерки. Но съществува и възможността по една или друга причина да откажат да направят това.

В този случай имам следните възможности:

  1. мога да уведомя кмета на общината и той да издаде решение за неотложен ремонт. Важно е да знам обаче, че няма правен механизъм, по който кметът да бъде задължен да издаде такова решение;
  2. мога да се обърна за съдействие към управителните органи на етажната собственост, тъй като съседите ми подлежат на санкция за действията си:

За да бъде наложена тази санкция обаче нарушението им трябва да бъде констатирано. Това става по следния ред:

Глобата има за цел да мотивира моите съседи да преустановят нарушението и изпълнят задълженията си като обитатели на сграда в режим на етажна собственост. Тя може да им бъде наложена многократно докато не изпълнят задълженията си.

2. Възстановяване на щетите

Тази санкция обаче по никакъв начин не възстановява повредите, причинени на моето имущество. Те подлежат на обезщетяване по друг ред:

Съществува възможност, след като съм осъдил съседа си и имам влязло в сила съдебно решение срещу него и е образувано изпълнително дело, по разпореждане на съдебния изпълнител сам да поправя повредените вещи и/или да си набавя нови за моя сметка и на базата на направените вече разходи да поискам от съда да осъди съседите ми да ми ги възстановят. В този случай обаче задължително трябва да разполагам с документ, удостоверяващ размера на разходите, напр. касова бележка за закупуване на материали и др. За разноските се издава изпълнителен лист, въз основа на който се образува дело при частен съдебен изпълнител.

[toggles][toggle title="Източници"]

§ Закон за собствеността

§ Закон за управление на етажната собственост

чл. 6 - относно задълженията на собствениците;

чл. 49 - относно заповедта на кмета за неотложен ремонт;

чл. 55 - относно неизпълнението на задължение от собственик;

чл. 57 - относно установяването на нарушението;

§ Граждански процесуален кодекс

чл. 103- относно подсъдността;

чл. 105 - общо правило относно подсъдността;

чл. 115 - относно подсъдността при непозволено увреждане;

чл. 526 - относно изпълнението на заместимо действие.

§ Закон за задълженията и договорите

чл. 45 - относно задължението за обезщетяване на вреди;

чл. 80 - относно изпълнението на заместимо действие.

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Лиляна

Попова

31.12.2016

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си