Златен талон. Отнемане на точки.

Примерен водач съм, нямам нарушения (“E, може би просто не са ме хванали в такива!”) и нямам наложени наказания за извършени нарушения на пътя през изминалите 6 години. Или не съм карал, откакто съм взел книжка, а оттогава са минали поне 6 години, и затова нямам издадени наказателни постановления от КАТ. И в двата случая попадам в групата на водачите на МПС, които имат привилегията да “се подвизават” на пътя със златен талон. И тук съвсем логичният въпрос е какви права ми дава този талон? Значи ли, че като имам златен талон съм недосегаем на пътя?

Обжалване на Наказателни постановления и актове на КАТ: Намери помощ и обжалвай на тази страница. Отнема 2 мин. да защитиш правата си пред КАТ! [Научи повече]

Полезни документи за МПС:

Как да си получа златния талон, т.нар. талон “Водач на МПС без наказания”?

Абсолютно необходимо условие е да не съм наказан (не се броя за наказан и ако полицаят ми е написал акт, но не ми е издадено наказателно постановление или пък съм обжалвал полицейския акт пред съда и съм спечелил делото) за нарушения на пътя през последните 6 години. Това ще рече, че ако съм “млад” водач трябва да съм взел книжка преди най-малко 6 години. Ако отговарям на тези условия процедурата е следната:

Имам си златен талон! Какви са правата ми?

Златния талон, като “награда за примерно поведение” ми дава определени привилегии:

Внимание! Шофирането с алкохол в кръвта над 1,2 промила е престъпление по българския Наказателен кодекс и там златният талон не може да ме спаси.

Тук мога да науча повече за процедурата по отнемане на точки и връщането на талона.

[toggles][toggle title="Източници"]

§ Закон за движението по пътищата

чл. 174 - относно шофирането в нетрезво състояние;

§ НАРЕДБА № Iз-2539 за определяне първоначалния максимален размер на контролните точки, условията и реда за отнемането и възстановяването им, списъка на нарушенията, при извършването на които от наличните контролни точки на водача, извършил нарушението, се отнемат точки съобразно допуснатото нарушение, както и условията и реда за издаване на разрешение за провеждане на допълнително обучение, 04.02.2013г.

чл. 3 - относно отнемането на точките;

чл. 6 - относно нарушенията, за които се отнемат точки;

§ НАРЕДБА № I-157 ОТ 1 ОКТОМВРИ 2002 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОТЧЕТА НА ВОДАЧИТЕ И ТЯХНАТА ДИСЦИПЛИНА

чл. 25 - относно издаването на талона;

чл. 26 - относно отнемането на талона;

§ ТАРИФА № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси

чл. 21, ал. 3 - относно таксата за издаване на талона.

  1. Наказателен кодекс (НК);

чл.343б, ал.1 - относно шофирането с 1, 2 промила алкохол в кръвта като престъпление.

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Лиляна

Попова

10.11.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си