Правата ми при претърсване от полиция на обществено място (личен обиск)

Случвало ми се е, когато се разхождам вечер или си вървя с компания в парка, до мен да се приближи патрулка или полицай, да ми изгледа съмнително и да се провикне: "Ей ти, я си дай личната карта за проверка. А в джобовете какво имаш?" Това си е чист личен обиск на обществено място и следва да знам как се извършва и с какви права разполагам в този случай.

Не е трудно да намеря добър адвокат по наказателно право, който да ми съдейства. Не е и скъпо - мога да направя това на тази страница.

1. Кога полицаите могат да ме спират на улицата и защо?

Проверката, която служителите на МВР могат да ми наложат на обществено място, се изразява в две основни направления: проверка на личната ми карта и извършване на личен обиск.

Полицаите могат да ме спрат за проверка на личната ми карта при следните условия:

Полицаите ме обискират или извършват т.н. официален оглед, познат още в разговорната реч като “джобене” или “прeджобване”, с цел да открият у мен доказателство за престъпление или укрити вещи.

Обискът е позволен само при следните случаи:

Важно! Обиск може да ми бъде извършен само от лице, което е от същия пол като моя.

2. Как протича самата проверка?

За да съм спокоен с процедурата за проверка, следва учтиво да помоля полицаите да ме запознаят с основанието за извършване на обиска срещу мен. Ако е защото ме задържат, то какво е основанието за задържането ми. Ако е защото нося опасни или забранени предмети, то какви са данните, по които съдят за това нещо. Важно е да поискам всичко това да се впише в протокола за извършване на обиска ми.

Задължително е обискът да се извърши освен от лице от същия пол, но и в присъствие на поне още един свидетел. А когато основанието за това е, защото съм задържан или укривам предмети от значение за съдебно дело, тогава свидетелите трябва да са поне двама (поемни лица) и отново от същия пол.

Ако откажа без основание да представя документите си за самоличност на полицейските органи или не ги нося със себе си може да ми бъде наложена глоба в размер между 50 и 300 лева. Възможно е да последва и отвеждането ми за справка в близкото районно поделение на МВР и даже да ми бъдат взети отпечатъци, за да се разкрие самоличността ми.

Важно! След като протоколът бъде попълнен от органите на реда, имам право да се запозная с неговото съдържание и да се уверя, че в него са изчерпателно описани всички вещи, които са били у мен в момента на обиска, както и да отчета дали не са пропуснати вещи или пък не са добавени нови. За да се подсигуря, че такива няма да се допишат, мога да задраскам свободните полета в протокола, след като го прочета. А ако нещо не е както смятам, мога да напиша възражението си в самия протокол в графата за това. По възможност, ако съм с приятел по време на обиска, е добре той внимателно да следи какви вещи се вадят от джобовете ми, за да не ми се подхвърли някоя незаконна без да забележа.

3. Как да се защитя, ако бъда подложен на неоснователен и неправилно извъшен обиск?

Мое конституционно право е това на лична свобода и неприкосновеност. Обискът следва да се извърши по начин, който не уронва честта и достойнството ми.

Когато полицаите употребят неправомерно сила или оръжие при упражняване на принудителни мерки върху мен, или когато ме обиждат и накърняват достойнството ми, мога:

В случай, че иззетите от мен вещи не са доказателства за извършено нарушение или престъпление, следва да ми бъдат върнати след обиска и никой няма право да ги задържа, освен ако притежаванието им е противозаконно.

От рубриката ни “Предложи право

Актуализирал Йоана Мирчева.[toggles][toggle title="Източници"]

§ Конституция на Република България (КРБ):

чл. 30, ал. 2 от КРБ - относно личната ми свобода и неприкосновеност.

§ Закон за зарила на детето (ЗЗакД):

чл. 8, ал. от 3ЗакД - относно часовото ограничение за излизане на деца под 18 годишна възраст.

§ Закон за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР):

чл. 70, ал. 1, т. 1 от ЗМВР – относно проверката на самоличността ми в случай, че съм извършил престъпление/нарушение;чл. 70, ал. 1, т. 2 от ЗМВР – относно проверката на самоличността ми при разкриването на престъпление или образуваното административнонаказателно производство;чл. 70, ал. 1, т. 3 от ЗМВР – относно проверката на самоличността на чуждестранен гражданин;чл. 70, ал. 1, т. 4 от ЗМВР – относно проверката на самоличността ми при преминаване през контролно пропусквателен пункт;чл. 70, ал. 1, т. 5 от ЗМВР – относно проверката на самоличността ми наложена от друг държавен орган;чл. 80, ал. 1, т. 1 от ЗМВР – относно обиска при наличие на данни, че съм извършил престъпление;чл. 80, ал. 1, т. 2 от ЗМВР – относно обиска заради носенето от мен на опасни и забранени предмети;чл. 80, ал. 1, т. 3 от ЗМВР – относно обиска при това, че се намирам на място, където е извършено престъпление;чл. 80, ал. 1, т.4 от ЗМВР - относно обиска по сигнал на ШИС;чл. 70, ал. 2 от ЗМВР- относно снемането на самоличността ми от органите на МВР;чл. 80, ал. 2 от ЗМВР – относно извършането на обиск от лице от същия пол;чл. 175, ал. 1 от ЗМВР – относно представянето/идентификацията на полицаите;чл. 82, ал.1 и 2 от ЗМВР – относно съставянето на протокол при обиск;чл. 70, ал. 3 от ЗМВР - относно правото ми на лична свобода и неприкосновеност при извършване на обиск и проверка. Закон за българските лични документи (ЗБЛД):чл. 6 и чл. 80, ал. 1, т. 5 от ЗБЛД – относно липсата и отказа на представяне на документите ми за самоличност пред органите на МВР. Наказателно-процесуален кодекс (НПК):чл. 164, ал. 2 от НПК – относно задължението за присъствие на свидетели при обиск. Наказателен кодекс (НК):чл. 198 от НК – относно грабежа.[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Рени

Христова

9.3.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си