Как да регистрирам търговска марка?

Търговската марка е знак, който отличава стоките или услугите ми от тези на други лица. Този знак може да бъде дума (напр. “Versecom“), цифра, буква, рисунка (напр. емблемите на коли), фигура, формата на самата стока (бутилката на Мока-Лола напр.), комбинация от цветове, както и всякакви комбинации от тези знаци (напр. коняк „375 Pipers“). Често този знак се нарича и "запазена марка".

Да регистрирам марка означава да придобия изключителни права върху този знак, а именно:

Законови изисквания към марката

tm

При регистрацията на марката трябва да взема под внимание някои изисквания, които законът поставя по отношение на самия знак като такъв:

Процедура по регистрация на търговска марка

Преди да продължим с процедурата - знаеш ли, че марката не е единственият начин да защитиш своя бизнес? Тя е само една от много възможности, които правата върху интелектуалната собственост ти дават. Екипът ни е изготвил цял курс по темата. Ако искаш да научиш повече и да ни подкрепиш, прегледай курса и го поръчай на тази страница.

1. Подаване на заявка и съдържание на заявката.

За да регистрирам марката трябва да подам заявка за регистрация в Патентното ведомство. Мога да направя това:

В заявката посочвам:

2. Проверка на заявката.

Заявката ми минава през две проверки.

Важно! До вземане на решение по заявката мога да я оттегля или да огранича стоките и услугите, които ще предлагам с тази марка. Не мога да внасям промени в заявката, освен когато става дума за промени в името и адреса ми.

3. Приключване на процедурата.

Процедурата по регистрация приключва с решение, с което се:

Важно! Не мога да внасям промени в марката по време на действие на регистрацията и или при подновяването й.

NB! Проучването на възможностите дали марката ми "ще мине" е важна тема, защото ако не мина - губя първоначалната такса. Има особености и в самото производство в Патентно ведомство. Ето защо е препоръчително да се обърна към специалисти за това. Тук мога да намеря бързо съдействие на добра цена.

Прекратяване на регистрацията на марка

Действието на регистрираната от мен марка се прекратява с:

Важно! Всеки може да иска отменяне на регистрираната от мен марка, ако:

[toggles][toggle title="Източници"]

§ Закон за марките и географските означения

чл.9, ЗМГО - относно определение на понятието марка;

чл.11, ЗМГО - относно изискванията към марката;

чл.12, ЗМГО - относно изискванията към марката;

чл.13, ЗМГО - относно съдържанието на правото;

чл.20, ЗМГО - относно срока на действие на регистрацията;

чл.23, ЗМГО - относно прекратяване действието на регистрацията;

чл. 32, ЗМГО - относно заявката;

чл.36, ЗМГО - относно първата проверка - формална;

чл.37, ЗМГО - относно втората проверка- по същество;

чл.38 а, ЗМГО - относно възраженията от трети лица;

чл.38 ж , ЗМГО- относно постановяването на решение;

чл. 43, ЗМГО - относно срока на подаване на жалбата;

чл.44, ЗМГО - относно съдържанието на жалбата;

чл. 45, ЗМГО - относно произнасянето по жалбата;

чл. 50, ЗМГО - относно обжалването пред съд.

§Тарифата за таксите, които се събират от патентното ведомство на РБ

чл. 4 - относно таксите при регистрация на марка.

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Лиляна

Попова

17.9.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си