Правата ми като пациент

Като български гражданин имам конституционно право да се ползвам от медицинско обслужване, което може да е и безплатно при определени от закона случаи. То не би следвало да ми бъде отказано заради моята възраст, пол, произход и други отличителни за мен характеристики:

Държавата гарантира равнопоставеност при ползване на здравните услуги и осигуряване на достъпна и качествена здравна помощ.

До къде се простира кръгът на моите права, след като прекрача входа на лечебното заведение?

Като пациент се ползвам от широк кръг права, които лекарите следва да зачитат и уважат. Голяма част от тях са изброени в Закона за здравето и се изразяват в посочените долу особености:

Какви права имам, когато ми се наложи да постъпя в здравно заведение?

При настаняването ми в здравно заведение мога да бъда посещаван от личния си лекар и от специалиста, издал направлението за хоспитализацията ми. Като пациент на болницата следва:

Важно! Лекарите следва да ме прегледат и да започнат лечението ми след като получат моето съгласие за това и след като предварително ме информират за здравословното ми състояние.

Как и кога мога да подам жалба, ако някое от моите права като пациент бъде нарушено?

Мога да подавам жалба или сигнал до регионалната здравна инспекция при нарушаване на правата ми или при възникване на спорове, свързани с медицинското ми обслужване. Мога и да се обадя на националния телефон 0800 14 800. и да подам сигнал, в случай че правата ми като пациент са нарушени.

Нека не забравям и задълженията, които имам като пациент:

Важно! Мое задължение е да ходя на профилактичен преглед при личния ми лекар всяка година и да му съдействам при осъществяването на задължителните изследвания и имунизации, които ми се полагат. Ако не се явя на тях, ми се налага глоба от 50 до 100 лв., а при повторно неявяване от 100 до 200 лв.

[toggles][toggle title="Източници"]

§ Конституция на Република България (КРБ):

чл. 52 от КРБ - относно правото на здравна помощ.

§ Закон за здравето (ЗЗ):

чл. 2 от ЗЗ - относно гаранцията на равнопоставеност от държавата при предоставяне на здравна услуги;

чл. 81, ал. 1 от ЗЗ - относно кръгът права, които се полагат на пациента;

чл. 85 от ЗЗ - относно правото на здравна помощ;

чл. 86, ал. 1 от ЗЗ – относно кръгът права, които се полагат на пациента;

чл. 87, ал. 1 от ЗЗ - относно даването на съгласие за указване на здравна помощ;

чл. 93, ал. 1 от ЗЗ - относно подаването на жалба;

чл. 94 от ЗЗ - относно задълженията ми като пациент;

чл. 209, ал. 1 от ЗЗ - относно задължение за ходене на годишни прегледи, изследвания и имунизации.

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Рени

Христова

31.12.2016

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си