Работодателят ми ме глобява. Колко дължа?

След като вече знам при какви условия и по какъв начин работодателят ми може да ме “глоби”, е време да науча за какво точно ще отговарям и в какъв размер. Както вече разбрах, отговорността ми в тези случаи е ограничена, тоест аз не дължа пълното възстановяване на щетите на работодателя ми.

За коя вреда отговарям?

Като работник отговарям единствено за вредите, които съм причинил на моя работодател, но не и за пропуснатите ползи. Това ще рече, че ако например работя в кафе и повредя кафе-машината, ще отговарям само за цената на ремонта й, но не и за това, че работодателят ми ще пропусне ползи, тъй като ще се намали броят на продадените кафета.

Колко дължа?

Отговорността се диференцира в зависимост от това каква длъжност изпълнявам в предприятието:

А когато отговoрността е причинена от няколко работници?

В определени случаи е възможно повече от един работник да отговаря за определена вреда. Тези случаи са следните:

Размерът на вредата се определя към момента на настъпването й, а ако той не може да се установи - към деня на откриването й.

[toggles][toggle title="Източници"]

§ Кодекс на труда (КТ)

чл. 205, ал.1 - относно коя вреда подлежи на обезщетяване

чл. 205, ал.2 - относно размера на отговорността

чл. 206, ал. 1 - относно отговорността на обикновените работници и служители

чл. 206, ал. 2 - относно отговорността на ръководните служители

чл. 207 - относно отговорността на отчетниците

чл. 208 - относно отговорността при няколко причинители

чл. 209 - относно бригадната отговорност

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Велизар

Величков

31.12.2016

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си