Работодателят ми ме глобява. Какви са правата ми?

Много от нас са се запитвали законно ли е работодателят ми да ми налага глоби от трудовото възнаграждение и кога и при какви условия отговарям имуществено за вреда, която съм нанесъл на работодателя си. В трудовото право са познати 2 вида отговорност - пълна и ограничена - това Право ще ме занимае с ограничената. Същността й е, че отговарям за вредата, която съм нанесъл на работодателя си само в определен размер, а не в пълния й размер.

Кога отговарям ограничено?

Отговарям по правилата на ограничената имуществена отговорност при едновременното наличие на следните елементи:

Когато не са налице тези предпоставки, но аз все пак съм нанесъл вреда на работодателя си, отговарям по правилата на пълната имуществена отговорност.

Важно е да зная, че ограничената имуществена отговорност е предназначена само за обезщетение на вредите, които моят работодател е претърпял в следствие на мое поведение. Затова и тази отговорност е независима от останалите видове юридическа отговорност, които нося - например, ако съм шофьор и направя неволна катастрофа, при която има жертви, освен за вредата, която съм причинил на работодателя ми, който е собственик на автомобила, ще отговарям и за престъпление по Наказателния кодекс.

Кога не отговарям?

Не отговарям за вредата, която е резултат от нормален производствено-стопански риск.

Той има следните елементи:

Производствено-стопанският риск в случая означава, че като работник въобще не участвам в причиняването на вредата, тя е резултат от самата дейност и произтича от нея. Такъв риск са например фирите, настъпващи от действието на физически, химически и други процеси и водещи до изпаряване, изсушаване и т.н.

Как се налага ограничената имуществена отговорност и каква е защитата ми като работник?

Ограничената имуществена отговорност се налага със заповед на моя работодател, с която той определя размера на отговорността (в пари). Тази заповед трябва да ми бъде връчена, като от този момента тече едномесечен срок, в който мога да я оспоря писмено.

Ако не оспоря заповедта или оспорването не доведе до резултат, то тя става основание да ми бъде наложена удръжка от трудовото възнаграждение. Повече за удръжките, както и максималният им размер, мога да видя в “Кога работодателят ми може да прави удръжки от заплатата ми”.

Важно! Ако оспоря заповедта за налагане на ограничена имуществена отговорност, единственият път, по който работодателят ми може да събере вземането си от мен, е съдебният. Казано с други думи, работодателят ми по никакъв начин не може да ми налага еднолично да понеса ограничена имуществена отговорност, с която не съм съгласен.

Важно е да зная че съществува незаконосъобразна практиката на работодателите да наказват работниците за закъснения за работа, от които не са произтекли никакви вреди за него. Какво вече разбрах от написаното по-горе, за да има отговорност за мен като работник, за работодателят ми трябва да са възникнали вреди.

В случай, че тези ми права са нарушени, мога да се обърна към Изпълнителна агенцията „Главна инспекция по труда“. “Горещият телефон” на агенцията е 0700 17 670, където мога да подам своя сигнал и да получа консултация.

В случай че трудовият ми договор е прекратен, но са ми удържани части от възнаграждението, без да съм съгласен с това, мога да си потърся тези суми по съдебен ред - производствата по трудови дела са безплатни за мен като работник.

[toggles][toggle title="Източници"]

§ Кодекс на труда (КТ)

чл. 203, ал. 1, КТ - относно предпоставките за отговорността

чл. 203, ал. 3, КТ - относно независимостта на тази отговорност от останалите видове отговорност

чл. 204, КТ - относно излкючването на отговорността

чл. 210, КТ - относно осъществяването на отговорността

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Велизар

Величков

31.12.2016

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си