Искам да съм уличен музикант. Как?

Мечтата ми е да пея. От малък се занимавам доста сериозно с това. Посещавах различни курсове и школи. Ходех по състезания и конкурси. Получавах награди и ми казваха, че имам талант да стана много успял певец. Но пораснах и се сблъсках с реалността, и видях, че не е толкова лесно да пробиеш. В момента съм 3-ти курс в Музикалната академия и имам желание хем да развивам музикалните си качества, хем да изкарвам някой лев. Затова реших, че като уличен музикант мога да съчетая и двете. Обаче се оказа, че не мога просто да отида в някой парк и да запея, защото има определени изисквания за уличните артисти в София. За тях ще прочета в следващите редове. Също така ще науча, че не само Столична община, а и другите общини имат своите различни условия.

Разрешително за уличен музикант - нужно ли ми е?

Всеки, който е решил да се изявява артистично на улицата, в парка или на друго обществено място, независимо дали пее, свири, танцува, рецитира стихове, трябва да знае, че след 01.03.2019 г. може да извършва тази дейност след като се снабди с разрешително. Затова и аз като артист, който е решил да покаже таланта си на улицата, трябва да знам, че ще мога да го направя единствено след като получа въпросното разрешително. До 1-ви март 2019 г. няма да е необходимо да имам разрешително. Единственото, с което ще трябва да се съобразя, е моите изяви като уличен музикант да бъдат от 08:00 ч. до 14:00 ч и от 16:00 ч до 22:00 ч. Заявление за него подавам до кмета на съответната районна администрация. Например ако искам да свиря или пея по улиците на квартал “Надежда”, ще трябва да попълня и подам заявлението си в Столична община район “Надежда”. Това означава, че ако имам разрешение за тази територия, няма да имам право да пея или свиря в квартал “Младост”.

Къде мога да свиря и каква техника мога да използвам?

Както вече разбрах, мога да свиря, пея, танцувам в определен район, за който съм си извадил разрешително. Само че това не значи, че мога абсолютно навсякъде да показвам таланта си. За тази цел мога да ползвам общински имоти или места, предназначени за общо ползване. Например на улицата или в парка. Но трябва да съм наясно, че не мога да отида в двора на съседа или пък в коридора на някое училище.Според новите изисквания на Столична община, няма да мога да използвам озвучителни уредби. Това изискване ще влезе в сила от 01.03.2019 г., което означава, че дотогава ще мога да използвам такъв вид техника, но след това ще ми е забранено. Това значително ще намали възможните за изява на мен и на другите артисти. Например няма да мога да танцувам, защото без уредба, няма да имам музика. Също така, ако реша да пея или свиря на някой инструмент без допълнително озвучение, хората ще ме чуват доста трудно. А ако наоколо минават коли, почти никой няма да може да се полюбува на моята музика. Тези мерки са предприети, за да се осигури спокойствието на гражданите, но от друга страна, аз и останалите музиканти, не бихме могли да показваме всички свои таланти. Въпреки че може да не съм съгласен с новите изисквания, ще се наложи да се събразя, защото няма да ми е приятно да ме глобят.

Кога е позволено да свиря и пея?

Дори да имам разрешително, дори да не съм с уредба, не на последно място, трябва да се съобразя и с часовете, в които мога да показвам артистичните си умения. Не мога да създавам шум, с който да нарушавам спокойствието на останалите от 22:00 ч. до 08:00 ч. В крайна сметка, не е редно да запея през нощта на улицата под прозореца на съседа, надявайки се, че някой буден ще мине и ще ме чуе. Всички ние, дори хората на изкуството, трябва да се съобразяваме с другите, които имат желание да си почиват.

А какви са глобите, ако не спазвам правилата?

Ако нямам разрешително или пък реша след 1-ви март 2019 г. да използвам озвучителни уредби, може да ме глобят от 50 до 100 лева. А ако ме хванат в нарушение втори път, глобата ще бъде между 100 и 200 лева. Компетентните органи може да извършват проверки на място и да изискват да покажа своето разрешително. Ако установят нарушение, ще ми съставят констативен протокол. Въз основа на този констативен протокол ми се съставя наказателно постановление, което се издава от кмета на Столична община или от негов заместник. Ако не обжалвам наказателното постановление (което мога да направя в 7-дневен срок от връчването, и то влезе в сила, имам 3 дни да го платя. След този период може да се предприеме действие срещу мен за принудително изпълнение/плащане.

Кой може да ме проверява и да ме глобява?

Компетентни органи са:

Как да защитя правата си?

Ако не съм съгласен с наказателното постановление, мога да го обжалвам в 7-дневен срок. Повече за това как да го обжалвам ще науча тук.

Във всички населени места ли е така?

Не живея в София, но искам да съм уличен музикант. Трябва да знам, че всяка община има свои изисквания. В наредбите за обществения ред на всяка община мога да открия дали е нужно разрешително. Например, ако искам да пея в Пловдив, ще трябва да се снабдя с такова, но ако реша да свиря в Монтана няма да е необходимо. Там ще трябва да се съобразя само с часовете, в които мога да го правя - от 10:00 ч. до 14:00 ч. и от 16:00 ч. до 19:00 ч.[toggles][toggle title=Източници]Наредба № 1 за обществения ред на територията на Столична община:чл. 2 - относно осигуряване и опазване на обществения редчл. 5 - относно общински имот и вещи, предназначени за общо ползване;чл. 12 - относно длъжностни лица;чл. 13 - относно осъществяване на контрол;чл. 17 - относно санкции;чл. 21 - относно санкции.Наредба за осигуряване на обществения ред - гр. Пловдив:чл. 4 - относно разрешение.Наредба за опазване на обществения ред на територията на община Монтана:чл. 7 - относно часове за музикални дейности.Закон за административните нарушения и наказания (ЗАНН):чл. 59 - относно обжалване на наказателните постановлениячл. 74 - относно изпълнение на наказателните постановления и решения на съда[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Катрин Мартинова

18.12.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си