Смяна на личен лекар онлайн или извън срока. Как?

Вече знам как мога да сменя личния си лекар. Все пак има още няколко въпроса, които ми се въртят в главата. Например мога ли да сменя личния си лекар онлайн, мога ли да направя избора си по всяко време на годината - т.е. извън месеците юни и декември? Отговори ще получа в следващите редове.

Мога да сменя личния си лекар онлайн. Как?

Има начин да сменя личния си лекар онлайн, като отново мога да направя избора си в срока от 1 до 30 юни или от 1 до 31 декември. Ето как се случват нещата на практика:Като здравноосигурено лице (независимо дали съм с прекъснати здравноосигурителни права), аз мога да получа електронен достъп до здравното си досие. То съдържа информация за медицинските услуги, които съм ползвал и които са били заплатени от НЗОК, както и информация за това кой е личният ми лекар. Повече за електронното ми здравно досие, мога да науча тук.В здравното си досие мога да вляза през персонализираната информационна система за здравно обслужване на гражданите, която НЗОК поддържа. За да вляза трябва да използвам един от следните варианти:

Важно! Мога да сменя личния си лекар онлайн само и единствено като използвам електронен подпис. За целта трябва:

  1. електронно да попълня електронна форма за избор на лекар (както ако сменям личния си лекар по общите правила);
  2. да я подпиша с електронен подпис;
  3. да подам електронно.

Разбира се, процедурата е безплатна. Личният лекар, който съм избрал, не може да откаже да ме включи в пациентската си листао. Аз съм включен в пациентската му листа от момента, в който съм го избрал и той е длъжен да ми оказва медицинска помощ именно от този момент.

А мога ли да сменя личния си лекар извън месеците юни и декември?

Мога да сменя личния си лекар и извън установените срокове – т.е. извън месеците юни и декември. Имам това право обаче само в следните случаи:

  1. Когато сменя настоящия си адрес.
  2. Когато личният ми лекар не може да оказва медицинска помощ трайно (за период по-дълъг от 20 дни) по някакви обективни причини - например разболял се е тежко, и тази му невъзможност е констатирана от НЗОК.
  3. Когато лечебното заведение (болницата), в която работи личния ми лекар, няма сключен договор с РЗОК.
  4. Когато личният ми лекар прекрати договора си с НЗОК.

А винаги ли избирам личния си лекар сам?

Да, по принцип това е правилото, но от него има изключения.На първо място, ако съм малолетен, непълнолетен, поставен под пълно или ограничено запрещение, моите родители, настойници или попечители избират вместо мен.Второто изключение е малко по-особено. Директорът на РЗОК и председателите на съответните районни колегии на Българския лекарски съюз служебно правят избора за определени лица. Изборът е служебен ако съм:

[toggles][toggle title=Източници]Наредба за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ от 2006 г. (Наредбата)чл. 4, ал. 3 - относно избора на личен лекар за малолетни, непълнолетни лица и лица поставени под пълно/ограничено запрещение;чл. 6, ал. 1 - относно избора на личен лекар;чл. 6, ал. 4 - относно това, че мога да сменя личния си лекар извън срока когато лечебното заведение (болницата), в която работи личния ми лекар, няма сключен договор с РЗОК;чл. 6, ал. 6 - относно онлайн избора на личен лекар;чл. 8, ал. 1 - относно това, че мога да сменя личния си лекар извън срока при констатирана от НЗОК трайна невъзможност личния ми лекар да ми окаже помощ;чл. 8, ал. 2 - относно това, че мога да сменя личния си лекар извън срока при промяна на настоящия ми адрес;пар. 1, т. 2 от ДР - относно понятието трайна невъзможност.Национален рамков договор за 2018 г. (НРД за 2018 г.)чл. 127, ал. 2 - относно това, че мога да сменя личния си лекар извън срока когато личният ми лекар прекрати договора си с НЗОК;чл. 129 - относно това за кои категории лица се осъществява служебен избор на личен лекар;чл. 130, ал. 4 - относно момента, от който пациентът е включен в пациентската листа.Решение на Надзорния съвет на НЗОК от 29.03.2016 г.чл. 49, ал. 1 във връзка с ал. 4 - относно онлайн избора на личен лекар.[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

16.12.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си