Право на пенсия в чужбина (ЕС)

Седя в офиса си и си мисля, колко бързо минава времето... От колко години вече работя в Брюксел. Да не прибавям и онези четири във Франкфурт. С усмивка си спомням за първата си работа на плажа в Албена. Какво лято беше само... Рано ми е до пенсия, но в мен все по-силно назрява любопитството как ли ще изглежда тя? Трябва ли да изработя пълния набор от години според законодателството на една държава членка, за да получа доживотното си възнаграждение за положения труд в друга? Към кого бих могъл/а да се обърна? Ето какво мога да науча от един личен разговор между Гражданина и Европа.

Държавни пенсии в чужбина - кандидатстването

Ако съм работил/а в две или повече страни от ЕС (в това число всички 28 страни членки + Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария), е напълно възможно да съм натрупал/а пенсионни права във всяка от тях. Каква е моята активна роля?

Има ли минимален период от време, в който трябва да съм работил в друга държава членка, за да имам право на пенсия?

Напоследък отвсякъде ме залива информация за минимален период от време, нужен ми, за да имам право на държавна пенсия - в рамките на години, по-малко от пръстите на едната ми ръка, а понякога и дори на месеци. Мит ли е това, че мога да поработя най-малко 3 месеца в Гърция и 2 години в Германия и когато настъпи мигът, ще съм горд пенсионер на “няколко фронта”?Истината е някъде там и по-точно в това, че някои от горе изброените страни налагат минимален период от време, за да имам законното право на пенсия. За Германия например периодът е 5 години, а за Гърция - 15. Т.е., ако съм работил/а в Германия само 3 години, а останалите десетки в Гърция, не би следвало да имам право на пенсия спрямо немския пенсионен орган? - Nein! όχι! Или просто - не!Именно заради подобен казус на помощ идва т.нар. “Принцип на сумиране на осигурителните периоди”. Според него, пенсионният орган трябва да вземе предвид всички периоди, през които съм работил/а в друга страна от ЕС, все едно че през цялото време съм работил/а там, за да изчисли дали имам право на пенсия. Така дори и годините ми на работа да са 3, аз имам право на изплащане на пенсия за този период.

Как се изчислява пенсията ми?

Ето как с точност бих могъл/а да изчисля пенсията си, когато съм работил/а в няколко страни от ЕС:

Ако живея в рамките на ЕС, ще получавам пенсията си от всяка държава, в която съм работила по банковата си сметка в държавата, в която в момента живея. Ако съм извън рамките на Съюза, може да ми се наложи да открия сметка във всяка една от страните на ЕС, които ми изплащат пенсия.[toggles][toggle title=Източници]Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004г. за координация на системите за социална сигурност:(13).; (14). - относно обработката на молбата за пенсия;чл. 6 - относно изчисляване на сумата на всички осигурителни вноски;чл. 22 - относно кандидатстването пред конкретния пенсионен орган;чл. 52, т. 1, б. а) - относно самостоятелното обезщетение;чл. 52, т. 1, б. б) - относно пропорционалното обезщетение.Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009г. за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност (7). - относно общите правила за държавите-членки на ЕС;чл. 40 - относно обработката на молбата за пенсия.Официален уебсайт на Европейския съюз[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Петилина

Петрова

11.12.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си