Застраховка за правни разноски. Какво трябва да знам?

Страна съм по съдебно дело. Искам да бъда сигурен, че всички разходи, които направя във връзка с него, ще ми бъдат възвърнати. Ще са ми нужни средства за адвокатски хонорар и държавна такса, а е възможно и да трябва да заплатя възнаграждение за вещи лица, ако се наложи тяхното участие в делото. Разбрах, че мога да сключа договор за застраховка за правни разноски. За да съм сигурен, дали такъв ми е нужен, бих искал да си отговоря на няколко въпроса.

Какво представлява застраховката за правни разноски?

Това е договор, с който аз се задължавам да платя премия, а застрахователят се задължава да поеме разноските ми, ако съм участник в:

По-специално тази застраховка може да ми служи, за да:

  1. водя дело или сключа извънсъдебно споразумение, за да получа обезщетение, ако съм претърпял загуба, вреда или телесна повреда. Такъв може да бъде случаят, ако пострадам от извършването на престъпление - напр. грабеж, и искам да получа обезщетение за нематериалните вреди, които съм претърпял (уплаха, болка и др.);
  2. получа защита от адвокат, който да ме представлява пред съда, ако съм страна по дело.

Кога е полезно да сключа застраховка за правни разноски?

На практика тази застраховка покрива например:

Важно! Тъй като сключвам договор за застраховка, е много важно да се запозная добре с общите условия за този вид застраховка на застрахователя. Там ще разбера какво точно ще покрие застраховката и какво - не. Така ще мога да направя най-добрият възможен избор за мен.

Сключих застраховка и сега какво?

Въпреки, че съм сключил застраховка със застраховател, аз, разбира се, имам право да упълномощя адвокат или друго лице по мой избор, което да ми предоставя юридически съвети. Разходите ми за това трябва да бъдат покрити от застраховката. Така например ако бъда незаконно уволнен, мога да потърся помощ от адвокат, който да ми помогне да защитя правата си.В случай че между мен и застрахователя възникне разногласие по отношение на договора - относно правата и задълженията, които и двамата имаме - напр. дали застрахователят трябва да ми покрие определени разходи, или пък дали съм си платил всички премии по договора, мога да се обърна за решаване на спора към:

Какво не покрива застраховката за правни разноски?

Застраховката за правни разноски не покрива разходите ми, които са свързани с:

  1. правни спорове и рискове, които могат да се появят, ако използвам морски плавателни съдове (напр. кораб); и
  2. договор за застраховка “Гражданска отговорност”;
  3. глоба, конфискация или имуществена санкция (на моята фирма).

[toggles][toggle title=Източници]Кодекс на застраховането (КЗ):чл. 420, ал. 1 - относно това какво представлява застраховката за правни разноски;чл. 423, ал. 1 - относно правото за упълномощаване на адвокат;чл. 424 - относно решаване на спор при разногласие между застрахования и застрахователя;чл. 420, ал. 2 - 3 - относно това кои разходи не покрива застраховката.[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Натали

Жекова

19.11.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си