Правото ми на квалификация, обучение и преквалификация като работник

Имах страхотна работа, която вършех с удоволствие. Но се наложи дълго да отсъствам от работа, защото забременях и бях в майчинство. А след като се върнах нищо не беше същото! Толкова много нови неща трябваше да уча, доста бях позабравила, а на всичко отгоре шефът ми беше сменен. Имах доста неприятности и не знаех какво да правя! Но разбрах, че има решение. Имам право на квалификация, обучение и преквалификация. Какво е това ще науча в следващите редове.

Професия и специалност - уж са ясни, но за всеки случай да прочета...

За да заема определена длъжност, трябва да имам определени знания и умения. При различните професии се изискват различни такива. Всяка професия има различна специфика - едни умения се изискват за лекар, съвсем други за икономист. Специалността прилича на професията, но се характеризира с по-тесен кръг от знания и умения. Например да съм лекар е професия, но специалността ми може да е кардиология или хирургия. Тези специалности изискват по-тесен кръг от знания и умения.

Какво е професионална квалификация? Какво общо има тя с професията и специалността?

Професията и специалността предполагат, че имам определени знания и умения, докато професионалната квалификация изразява в дълбочина уменията и знанията, които имам. Професионалната квалификацията изразява равнището ми на подготвеност в определен отрасъл. Повечето професии имат няколко специалности. Ако професията ми е шофьор, то аз мога да съм шофьор на такси, шофьор на камион, шофьор на автобус. За това да съм шофьор се изисква един минимум на умения: умението за управление на МПС. Но в зависимост на какво съм шофьор ще са нужни допълнителни умения. Има и някои професии, които са ограничени в една специалност. Такава е например професията заварчик. Независимо дали професията ми се изчерпва с една специалност или не, моята професионална квалификация ще определи степента на умения и знания, които имам, защото тя винаги е индивидуална. Какво означава това на практика? Ако аз и колегата ми Стефан сме заварчици, се предполага, че и двамата може да заваряваме (свързваме) различни изделия. Но аз мога да имам по-висока степен на квалификация, която се изразява в това, че работя по-фино и по-бързо.

Какво трябва да знам за професионалната си квалификацията като работник?

На първо място, работодателят ми е длъжен да ми осигури условия за поддържане и повишаване на професионалната ми квалификация. Това означава, че той трябва да ми съдейства да запазя знанията и уменията си. Това е възможно по няколко начина. Например да ме изпрати на обучение. Посещението на различни школи и курсове също е възможност за повишаване на професионалната ми квалификация. Работодателят ми има още едно задължение. Ако отсъствам дълго време от работа, той е длъжен да ми осигури условия за запознаване с новостите в работния процес. Твърде вероятно е да съм забравила някои неща, ако не съм бил/а дълго време на работа. Ако дълго време съм бил/а в болничен, или пък съм била в майчинство, е възможно вече екипът ми да работи с нова програма, защото е по-удобна и практиктична Само че, когато са обучавали другите ми колеги аз не съм присъствал/а, съответно аз не мога да работя с нея, защото всяка програма има своите специфики и тънкости. Именно в такъв случай, работодателят ми трябва да ми осигури обучение. Трябва да знам обаче, че освен право, поддържането и повишаването на професионалната ми квалификация, е и мое задължение. Ако моят работодател организира обучение, аз съм длъжен да участвам. А може дори понякога да трябва да премина през изпити, за да се установи как и какво съм усвоил от обучението. Трябва да полагам усилия, да имам желание и да бъда активен в повишаването на квалификацията си.

Какво е договор за повишаване на квалификация (преквалификация)?

Мога да сключа договор с работодателя ми за повишаване на квалификацията си или за придобиване на квалификация по друга професия. Мога да повиша квалификацията си по професия, която имам. Например, ако съм счетоводител и искам да се обуча да работя с най-новите счетоводни програми, ще трябва да посетя специализирани курсове. А мога и да придобия нова квалификация в друга професия/специалност. Например: Аз съм маникюрист в един салон за красота, но маникюристите станахме много, а пък салонът има нужда от фризьори, затова мога да се преквалифицирам и да стана фризьор. И в двата случая придобивам нови знания и умения.В този договор с моя работодател определяме:

  1. в каква професия (специалност) ще се обучавам.Ако съм психолог и ще се обучавам в същата специалност, ще посочим “Психология”. Ако съм зидаро-мазач и договорим, че ще се обучавам за кофражист, посочваме специалността “Кофражи”;
  2. мястото ми на обучение Трябва да се посочи кое е учебното заведение например, както и селището, в което ще се провежда обучението ми;
  3. времето на обучението ми . Тук се уговаряме за какъв период ще бъде. По принцип няма определен срок, който да ме ограни да се обучавам. Времето зависи от вида на обучението, формата на обучението, както и от обучаващата ме институция;
  4. условията на обучението ми например плащането на таксите ми, настаняването ми в квартира.

В него може да уговорим и че:

  1. след обучението може да съм задължен да работя за работодателя си за определен срок. Този срок не може обаче да надвишава 5 години;
  2. ако не изпълня това задължение или не завърша обучението си, е възможно да дължа неустойка. Може да сме уговорили например да върна парите за разходите и таксите, които е дал работодателят ми, ако не изпълня условието на договора да работя при него определено време.

Важно! Ако не изпълня задължението си, но нямам вина за това, няма и да се налага да връщам таксите. Кога е възможно това? Например: В договора за обучение сме уговорили, че трябва да работя 2 години след обучението за работодателя ми. Една година преди изтичане на този срок обаче аз и той прекратяваме по взаимно съгласие трудовия договор.

Кога може да се прекрати договора за квалификация (преквалификация)?

Договорът се прекратява, когато изтече срокът на обучението ми, обаче можем да го прекратим и преди изтичане на този срок, ако:

Какво още трябва да знам?

[toggles][toggle title=Източници]Кодекс на труда (КТ):чл. 228а - относно задълженията на работодателя за поддържане и повишаване професионалната квалификация на работниците/служителите;чл. 228б - относно задължение на работника/служителя за поддържане и повишаване професионалната квалификация;чл. 234 - относно договор за повишаване на квалификацията и преквалификацията;чл. 236 - относно прекратяване на договор за квалификация;чл. 237 - относно трудов след обучението;чл. 325 - относно прекратяване на трудов договорчл. 329 - относно право на подбор;чл. 352 - относно време по трудово правоотношение, което се признава за стаж, без работникът/служителят да е работил.Учебник по Трудово право - Васил Мръчков - относно професионална квалификация[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Катрин Мартинова

31.10.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си