Унищожаване на брак - защо, кога и как?

Преди година сключих брак. От скоро съпругата ми започна да има доста странно поведение. Посетихме психиатър, който ми съобщи, че съпругата ми страда от прогресиращо психическо заболяване още от ученическите си години. Почувствах се ужасно излъган и исках да се разведа със съпругата си. Мои приятели обаче ме посъветваха да поискам унищожаване на брака. Хм, за първи път чувам за тази възможност... Повече ще науча в следващите редове.

Защо да поискам унищожаване на брака?

Унищожаването на брака ми дава възможност да прекратя брак, който не желая повече да съществува за в бъдеще. Важно! Унищожаването на брака може да се постанови единствено от съд. Никоя друга институция или длъжностно лице (като например дамата, пред която сключихме брак) няма право да унищожи един брак.Така аз мога да сключа втори брак единствено когато първият ми брак бъде унищожен от съда със съдебно решение. Не мога да сключа втори брак докато тече производството за унищожаване на брака, защото вторият брак няма да е действителен.

В кои случаи мога да поискам унищожаване на брака си?

При наличието единствено на следните хипотези аз мога да поискам бракът ми да бъде унищожен:

Кога да искам унищожаване на брака?

Разбрах, че е налице нарушение при сключването на моя брак, но трябва да знам, че за да поискам унищожаването му законът определя специфични срокове, с които трябва да се съобразя. Пропусна ли сроковете, не мога повече да искам унищожаване на брака и той става действителен.

Важно! Ако съм се оженил за лице, с което имаме роднинска връзка въз основа на осиновяване, не мога да поискам бракът да се унищожи, ако преди това осиновяването се прекрати.

Как мога да поискам унищожаване на брака?

Унищожаване на брака мога да поискам, като подам искова молба до районния съд по постоянния адрес на другия съпруг. Ако съдът постанови унищожаване на брака, се прилагат всички последици, които настъпват след развод. Това означава, че трябва да се разрешат всички въпроси относно личните отношения между мен и съпругът/съпругата ми, както и между нас и децата ни, издръжката на децата от брака, общото имущество - кой какво ще вземе, и кой ще живее в семейното жилище.

Какво още трябва да знам?

Когато подам иска за унищожаване на брака, мога да искам съда да постанови, че другият съпруг е бил недобросъвестен. Недобросъвестен е когато е знаел, че бракът се сключва при нарушение на законови изисквания (като например болестта на съпругата ми, за която тя не ме е информирала, и въпреки това е сключила брак с мен). В този случай разноските по делото ще бъдат за недобросъвестния ми съпруг.По време на процеса за унищожаване на брака аз мога да подам молба до съда, който разглежда делото, да определи т. нар. привременни мерки за издръжката, грижите и издръжката на децата, ползването на семейното жилище и на общото имущество. Това са мерки, които съдът ще наложи, докато се разглежда делото и се произнесе с решение. Така например той може да определи аз да живея в семейното жилище, докато съпругата ми се изследва в психиатрия или пък да й плащам месечна издръжка, понеже не може да посреща ежедневните си нужди, защото не може да работи. Ако аз или съпругът/съпругата ми починем по време на процеса, делото може да бъде продължено от наследниците ни[toggles][toggle title=Източници]Семеен кодекс (СК):чл.6, ал.2- относно разрешението на районния съдия за сключване на брак от непълнолетен;чл. 48, ал.1- относно действието на унищожаването на брака;чл.46, ал.2- относно постановяване унищожаване на брака единствено от съда; чл. 46, ал.1- относно основанията за унищожаване на брак;чл. 46, ал.2- относно основанията за унищожаване на брак;чл.47, ал.1- относно сроковете за подаване на иск за унищожаване на брак;чл.47, ал.4- относно подаване на иск за унищожаване на брак до оздравяването на болния съпруг;чл.47, ал.5- относно невъзможността да се иска унищожаване на брака след оздравяване на болния съпруг;чл.47, ал.6- относно невъзможността да се иска унищожаване на брака, ако преди това осиновяването е прекратено;чл. 48, ал.3- относно недобросъвестността при унищожаване на брака;Граждански процесуален кодекс (ГПК)чл.78, ал.1- относно разноските по граждански дела;чл.105- относно общата подсъдност при подаване на искова молба;чл.323, ал.3- относно привременните мерки при предявяване на иск за унищожаване на брака;чл.327, ал.1- относно продължаване делото за унищожаване на брака от наследниците на починал съпруг;чл.329,ал.1- относно разноските за сметка на недобросъвестния съпруг.[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Десислава

Андреева

17.10.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си