Кога и как да поискам прекратяване на осиновяване?

Преди години осинових син - Иван, който още беше бебе. Сега той вече е на 15 години и наскоро разбра, че е осиновен. От тогава той се държи ужасно с мен, непослушен е, бяга от училище и непрекъснато се караме. Не мога да издържам повече и искам да знам какво мога да направя в тази ситуация. Мога ли да прекратя осиновяването?

Кога мога да прекратя осиновяване?

Има точно определени случаи, в които мога да прекратя осиновяване. Те могат да се разделят на две групи:

  1. Мога да поискам прекратяване, когато е станала грешка в процеса по осиновяване - тогава то ще е унищожаемо.
  2. Също така мога да поискам прекратяване и когато са настъпили определени събития след завършването на осиновяването:
  3. взаимно съгласие;  
  4. дълбоко разстройство на отношенията между осиновител и осиновен;
  5. смърт.

Кога и как мога да унищожа осиновяване?

Мога да поискам унищожаване на осиновяването, когато не са спазени изискванията при процедурата по осиновяване. Унищожаването има действие за в бъдеще, т.е. роднинските връзки между мен и детето ми се прекратяват занапред. Унищожаването не настъпва автоматично, а трябва да поискам това от окръжния съд. Например осиновяване може да бъде унищожено, ако:

В тези случаи прекратяване на осиновяването могат да поискат осиновителят, осиновеният и всеки от биологичните родители на осиновения.

Малко повече по последната хипотеза: Иск за унищожаване на осиновяването поради липса на съгласие може да предяви само човекът, който не е дал съгласието си. Така ако съм осиновител или биологичен родител на осиновено дете, имам срок от 1 година, откакто съм разбрал за осиновяването, за да предявя иск за унищожаването му. Ако пък съм осиновено дете и осиновяването е извършено без мое съгласие, едногодишният срок започва да тече:

NB! Ако почина по време на процеса по прекратяване на осиновяване поради унищожаемост или дълбоко разстройство на отношенията, делото може да бъде продължено от наследниците на ищеца.

Всичко е изрядно при процеса на осиновяване на моето дете. Какви други опции имам?

Има още три основания, въз основа на които мога да прекратя осиновяване:

Как да прекратя осиновяване поради дълбоко разстройство на отношенията между мен и детето, което съм осиновил?

Ако отношенията ни се влошат толкова много, че Иван стане изключително агресивен и да ме кара да не се чувствам безопасно в собствения си дом например, мога да поискам прекратяване на осиновяването поради дълбоко разстройство на отношенията ни.. Отношенията ни могат да се влошат заради тежко провинение или други разстройващи обстоятелства. Тежко провинение е проява на неморално поведение - например домашно насилие, физическо, психическо или емоционално малтретиране от моя страна или от страна на осиновения, които водят до непоправимо разрушаване на емоционалната връзка между нас. Други разстройващи обстоятелства могат да са всякакви ситуации, които са довели до разпадане на отношенията между мен и моето осиновено дете - болест, развод със съпругата ми, с която сме осиновили детето, отчуждаване и др. В такива случаи аз или детето ми можем да поискаме прекратяване на осиновяването. В някои специфични ситуации има и други хора, които могат да поискат прекратяване поради дълбоко разстройство на отношенията - прокурорът (ако прекратяването е в защита на обществения интерес) и дирекция “Социално подпомагане” (ако прекратяването е в интерес на детето). В моя случай е малко вероятно съдът да реши, че фактът, че Иван се кара с мен и бяга от училище, е достатъчно тежко провинение, за да оправдае прекратяване на осиновяването.

Как стои въпросът с прекратяване на осиновяване поради взаимно съгласие?

Аз и осиновеното ми дете живеем като непознати - не си говорим и не се виждаме. И двамата смятаме, че няма смисъл да се опитваме да подобрим отношенията си. В този случай може да прекратим осиновяването по взаимно съгласие. За да направим това, трябва да сме дееспособни - тоест да сме над 18 г. и да не страдаме от определени психически заболявания. Също така трябва да не сме поставени под запрещение - това е така, защото поставянето под запрещение ограничава възможността ни сами да контролираме действията си (на тези страници мога да прочета повече за пълното и ограниченото запрещение). За да прекратим осиновяване по взаимно съгласие, трябва да подадем молба до районния съд, който да потвърди, че съществуват предпоставките за такова прекратяване (че и двамата сме съгласни и дееспособни). При изпълнението на тези условия, съдът е длъжен да уважи молбата ни. В случая с моя син Иван е невъзможно осиновяването да се прекрати по взаимно съгласие, тъй като Иван не е навършил 18 години.

Ами ако се спомина?

В този случай процедурата по прекратяване зависи от вида осиновяване - пълно или непълно. За разликите между пълно и непълно осиновяване мога да прочета тук.При непълно осиновяване:

При пълно осиновяване:

Осиновяването е прекратено - какво става сега?

Ако осиновяването се прекрати, създадените роднински връзки между мен и осиновеното ми дете изчезват. Връзките с биологичното му семейство ще се възстановят. Това означава, че се възстановяват и всички родителски права и задължения и наследствени права.[toggles][toggle title=Източници]Семеен кодекс (СК):чл. 106 - относно прекратяването на осиновяване поради унищожаемост, взаимно съгласие и дълбоко разстройство на отношенията;чл. 107 - относно прекратяването на осиновяване поради смърт;чл. 108 - относно продължаване на делото за прекратяване на осиновяването;чл. 109 - относно последиците от прекратяване на осиновяване.Решение № 1286 от 21.11.2008 г. на ВКС, постановено по гр. д. № 6358/2007 г., 4-то гр. отд. на ВКС - относно какво означава други разстройващи обстоятелства[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Василена

Христова

17.9.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си