Как става смяна на управител на фирма (ЕООД или ООД)?

Ако по някакви причини вече не желая да бъда водещото звено в ЕООД или ООД и го чувствам по-скоро като бреме отколкото като привилегия, мога да започна процедура по освобождаването ми от този пост.

По-долу ще науча повече за смяна на управител на фирма, а бързо и качествено съдействие мога да намеря на тази страница.

Как сам да поискам освобождаването си? - първи вариант за смяна на управител

NB! “Освобождаването” ми като управител се извършва и вписването (че съм управител) се заличава от Търговския регистър, независимо дали дружеството има новоназначен управител или не.

Има и втори вариант, по който дружеството, от своя страна, може да ме освободи като управител.

Всъщност тази процедура (по назначаване на нов управител на мястото на стария) трябва да се извърши от страна на дружеството във всички случаи, ако на сегашния управител “започне да му стяга шапката”.

  1. Започва се със съгласие на съдружниците, взето с мнозинство повече от ½ от капитала (за ООД) или с решение на едноличния собственик на капитала (за ЕООД) за смяна на управител или съответно за назначаване на нов. Решението на общото събрание за избор на нов управител подлежи на едновременно нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието. Възможно е да пропуснем нотариалната заверка, ако в устава на дружеството изрично е записано,че е достатъчно решението да е в писмена форма.
  2. Прави се вписване на новото обстоятелство във всички фирмени документи. (NB! Новото обстоятелство е новото име на новия управител - то трябва да замени името на стария управител из фирмените книжа на дружеството). Това вписване във фирмените документи се прави само в случай, че името на управителя е било вписвано в Учредителния акт на дружеството (ЕООД) или в Дружествения договор (ООД).
  3. Изготвят се няколко нови документи за назначаване на нов управител:

Трябва да се има предвид, че при наличие на електронен подпис всички такси към Агенция по вписванията са наполовина, стига документите да се подадат онлайн.

Съдействие за процедурата мога да намеря тук.

Актуализирал Елица Колева.[toggles][toggle title="Източници"]

§ Търговски закон

чл. 137, ал. 1, т. 5, ТЗ - относно компетентността на общото събрание на дружество с ограничена отговорност да избира управителя, да определя възнаграждението му и да го освобождава от отговорност;

чл. 141, ал. 3, ТЗ - относно представянето в търговския регистър на нотарилано заверено съгласие с образец от подпис на управителя на дружеството;

чл. 141, ал. 4, ТЗ - относно правото овластяването на управителя да бъде винаги възможно за оттегляне и заличаване от търговския регистър;

чл. 141, ал. 5, ТЗ - относно заличаване на управителя от търговския регистър

чл. 141, ал. 8, ТЗ - относно ограниченията за заемане на длъжност Управител

чл. 142, ТЗ - относно забрана за извършване на конкурентна дейност от страна на управителя

§ Закон за търговския регистър

чл. 13, ал. 4, ЗТР - относно прилагане на декларация за истинността на заявение обстоятелства или за приемане на представените за обявяване актове в регистърното производство

§ Тарифа за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията

чл. 16а, ал. 1, т. 20, ТДТСАВ - относно размера на таксите, събирани от Агенция по вписвания за вписване на обстоятелства в търговския регистър, подлежащи на вписване за първи път;

чл. 16а, ал. 2, т. 20, ТДТСАВ - относно размера на таксите, събирани от Агенция по вписвания за вписване на обстоятелства в търговския регистър, подлежащи на вписване за първи път, подадени по електронен път.

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Вяра

Молева

14.9.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си