Европейски стандартен формуляр за кредит - разкодиран

Искам да си купя телевизора-мечта, огромен с всички предлагани екстри. За да се подпомогна финансово, реших да изтегля потребителски кредит. Споделих своите намерения с няколко приятели, а те в един глас ме посъветваха преди да подпиша договора за кредит да прегледам внимателно Европейския стандартен формуляр за кредит. Какво представлява този европейски формуляр? Каква информация се съдържа в него и с какво може да ми е от полза?

Какво представлява Европейският стандартен формуляр за кредит?

Европейският стандартен формуляр за кредит е документ, който задължително трябва да ми бъде предоставен от банката (а ако тегля т.нар. бърз кредит - от фирмата за бързи кредити) преди да подпиша с нея договор за кредит. Европейският стандартен формуляр се изготвя в конкретен образец, който е под формата на таблица. Мога да го намеря тук. В този формуляр мога да видя всички условия на кредита, който обмислям да изтегля.

За какво ще ми послужи този европейски формуляр?

Европейският формуляр за кредит може ми бъде полезен по 2 начина. Затова е добре да му обърна достатъчно внимание, преди да подпиша договора за кредит! На първо място, той ще ми предостави не само пълна, но и разбираема информация относно всички условия по кредита, които ми предлага банката/фирмата за бързи кредити. Това е изключително важно, тъй като много договори за кредит съдържат с малки букви допълнителни клаузи или лихви, които променят до голяма степен крайната стойност на задълженията ми. Европейският формуляр ще ми помогне да взема информирано решение, така че да бъда наясно с всички задължения, които ще имам след като подпиша договора за кредит.На второ място, чрез европейските формуляри за кредит мога по най-лесния начин да сравня различните предложения за кредит, които ми предлагат различните банки и фирми за бързи кредити. Би било най-добре да направя първо подробно сравнение между европейските формуляри на различните банки/фирми за бързи кредити и след това да подпиша договор за кредит с тази, която ми предлага най-добрите условия.

Как мога да получа такъв европейски формуляр за кредит?

Банката/фирмата за бързи кредити е длъжна да ми издаде европейски формуляр за кредит. Тя трябва да ми го предостави преди да съм подписал договора за кредит. Важно! Ако кандидатствам за потребителски кредит от разстояние, банката/фирмата за бързи кредити отново е задължена да ми изпрати (чрез имейл или поща) европейски формуляр. Ако водя кореспонденцията с банката/фирмата за бързи кредити единствено по телефона, тя е задължена да ми обясни цялата информация, която би се съдържала в европейския формуляр. Не трябва да плащам нищо, за да ми бъде издаден формулярът. Единственото, което се изисква от мен, е да посоча сумата, която искам да получа като кредит. Европейският формуляр, който ще ми дадат, задължително трябва да бъде на траен носител (най-добре е да е на хартиен). Трябва, също така, да бъде по образеца, на български език и със шрифт не по-малък от 12. Важно! Ако банката/фирмата за бързи кредити ми даде европейския формуляр след като съм подписал договора, или изобщо не ми предостави такъв, мога да подам сигнал пред Комисията за защита на потребителите. Това се отнася и за случаите, при които предоставеният европейски формуляр не отговаря на някое от горепосочените изисквания. Такъв би бил случаят, ако не ми бъде предоставен екземпляр на траен носител, или в него са включени разпоредби на чужд език. След като подам сигнал, КЗП ще направи проверка, която може да доведе до глоба за банката/фирмата за бързи кредити.

Каква информация съдържа европейският формуляр за кредит?

Европейският формуляр за кредит е разделен на 5 части, като той трябва да съдържа задължително:

  1. Информация за кредитора (име на банката/фирмата за бързи кредити, телефон, адрес и други). Тези данни се намират в първата част на формуляра.
  2. Описание на основните характеристики на кредита (общ размер на кредита, срок на договора за кредит, броя и датите на погасителните вноски, общата сума, която трябва да заплатя и други). Тази информация се намира в част 2.
  3. Разходи по кредита (лихвения процент, годишен процент на разходите, допълнителни такси и лихви и др.). Те се намират в част 3 на формуляра.
  4. Други важни условия по договора за кредит (право на отказ от договора, условия за предварително погасяване на договора и др.) Те могат да бъдат намерени в част 4 на формуляра.
  5. Допълнителна информация при предоставяне на финансови услуги от разстояние (език на договора, компетентния закон (при трансгранични отношения- ако тегля кредит от банка извън България например) и др.) Те са посочени в част 5 от формуляра.

На какво трябва задължително да обърна внимание в този формуляр?

Преди да се съглася да подпиша договора за кредит, задължително трябва да прочета целия европейски формуляр. Има обаче информация в документа, на която трябва да обърна специално внимание. Това са данните за:

При плаващия лихвен процент обаче лихвата ще се променя от определени пазарни условия. В този случай тя както може да се понижи при добри показатели, така и да се увеличи - при лоши. Ако реша да сключа договор за кредит с плаващ лихвен процент, задължително в договора трябва да присъстват стойностите, от които ще се влияе лихвеният процент. Препоръчително е винаги да ги следя, за да съм наясно със стойността, която трябва да изплащам.Важно! Ако не разбирам какво означават някои от данните в европейския формуляр, мога да се обърна към банката/фирмата за бързи кредити. Тя е задължена да ми разясни цялата информация, която не ми е ясна. Едва след като внимателно се запозная с европейския формуляр и се информирам относно всички условия, които ми предлага банката, мога да се съглася да подпиша с нея договор за кредит. За какво да внимавам, когато подписвам договор за потребителски кредит, мога да намеря тук.[toggles][toggle title=Източници]Закон за потребителския кредит (ЗПК):чл. 5, ал. 1 - относно задължението за издаване на европейски формуляр преди подписването на договор за кредит;чл. 5, ал. 2 - относно образеца на европейския формуляр;чл. 5, ал. 4 - относно изискванията към европейския формуляр;чл. 5, ал. 6 - относно езика на европейския формуляр;чл. 5, ал. 9 - относно предоставянето на европейски формуляр при потребителски кредит от разстояние;чл. 5, ал. 10 - относно предоставянето на информацията по телефон;чл. 6 - относно задължението на кредитора да разяснява информацията в европейския формуляр;чл. 37 - относно компетентността на КЗП;чл. 45 - относно санкциите;Приложение № 2 - относно образеца на европейския формуляр.[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Пламена

Грозева

23.7.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си