Къде да предам събраните от мен монети?

Пазарувам в кварталния магазин. Рестото е в жълти стотинки, но няма проблеми. Ще ги сложа в огромната ваза, която ми служи за касичка за стотинки. След това отивам до аптеката и сметката ми, както обичайно, не е кръгла сума. И така се прибирам с около 2 лева в жълти стотинки. Тъкмо се каня да ги сложа при останалите и виждам, че вазата е пълна и няма повече място! Ами сега? Очевидно съм спестил доста “без да искам”. Какво да правя с всички тези монети?

Къде мога да разменя монетите си срещу банкноти?

Все още в някои квартални магазини или аптеки продължават да разменят банкноти срещу стотинки, тъй като имат ежедневна нужда от тях в забързания търговски оборот. Най-често имат нужда от максимум 10 до 20 лв. и изискват да бъдат сортирани. Невинаги обаче имам късмет да има такъв магазин в района, в който живея. В някои от големите вериги хранителни магазини в град София има специални машини, които приемат дребни монети и издават бележки със стойността на монетите, с които мога да се сдобия с ваучер за пазаруване. Въпреки това може да не искам да бъда задължен да пазарувам със спестените пари.Затова най-сигурният вариант е да се обърна към банките. Всяка банка има различна тарифа за обмяна. Колкото повече монети съм занесъл, толкова по-голяма такса ще платя на съответната банка.

Мога ли да предам събраните от мен стотинки в БНБ?

Да, мога да ги предам на касите в Касов център на БНБ на адрес: 1784 София, м. „Полигона”, ул. „Михаил Тенев” № 10 всеки работен ден от 8:30 до 15:45 часа. Трябва да знам, че ще заплатя такса при размяната, която е определена от БНБ. Таксите на БНБ са следните:

Важно е да нося свой документ за самоличност при обмяната на монетите.

А какви са тарифите на другите банки?

Всяка банка определя своя собствена тарифа за обслужване на клиенти при обмяна на монети и банкноти, която мога да видя страницата й. Повечето банки например имат минимална сума, варираща между 3 и 10 лв., под която не мога да обменя дребни монети. Например ако имам 10 лева в стотинки и искам да се обърна към някоя банка, ще трябва да се поинтересувам какъв процент ще ми вземе тя за обмяната. Процентите обикновено са между 1,5 % и 5 %. Нека направим няколко примерни изчисления:Имам 20 лева в монети и минималната сума, която мога да обменя в банка Х, е 10 лв. Излиза, че ще мога да обменя в тази банка, защото имам над тази сума. Според условията на банката, дължа за обмяната 5 % от общата сума на монетите. Така излиза, че за обмяната ще платя 1 лев. Или имам 50 лева в монети, а таксата на банка Y за обмяната е 5 % от общата сума. В този случай ще дължа 2,50 лева за обмяната. Мога да прегледам предварително тарифите на няколко различни банки и в зависимост от количеството монети, които съм събрал, да преценя коя предлага най-изгодна обмяна.

Могат ли да ми откажат плащане в магазина с монети?

Не. Трябва да знам, че те са законно платежно средство и задължително трябва да се приемат за плащания в пълната им номинална стойност без ограничения на територията на страната. В случай че служител в магазин или дори в банка откаже да приеме плащане с български банкноти или монети, той е в нарушение на закона и са предвидени парични санкции от 500 до 3000 лв. А за юридическо лице те са от 5000 лв. до 30 000 лв. Важно! Трябва да знам обаче, че съм длъжен да направя плащане на сума, равна на 10 000 лв. или над нея само и единствено по банков път.

Какво друго мога да направя с монетите в банката?

Разбира се, ако искам мога да със събраните от мен монети да реша да си открия банкова сметка в избрана от мен банка. Всяка банка определя своя собствена тарифа за обслужване на клиенти, така че мога предварително да разгледам условията им и да преценя кой е най-добрият вариант за мен. Мога да например да направя избор между спестовна и разплащателна сметка, или дори да реша да открия детска спестовна сметка, както и сметка в полза на друго лице. В някои банки например не се изисква такса за откриване на детски спестовен влог. Таксите за откриване на сметка в различните сметки варират между 1, 50 лв. и 5 лв., като има опции дори и за безплатно откриване на сметка. Добре е да се запозная много добре с условията и таксите на избраната от мен банка за ежемесечно захранване и поддържане на сметката, преди да се реша на такава стъпка.[toggles][toggle title=Източници]Закон за БНБ (ЗБНБ):чл. 25 - относно монетата като задължително платежно средство;чл. 61, ал. 1 - относно административно-наказателните наказания за нарушения на ЗБНБ.Закон за ограничаване на плащанията в брой (ЗОПБ):чл.3, ал.1 - относно сумата, ограничаваща плащането в брой.Такси на Българската народна банка при обслужване на клиенти с банкноти и монетиТарифа за таксите и комисионите на Райфайзенбанк (България) ЕАД за клиенти физически лица:чл.2.ал.2,т.2 -относно обмяна на монети;чл.1,т.1, ал.1 - относно откриване на сметка.Тарифа за такси и комисиони на Първа Инвестиционна банка:чл.1, ал.3, т.3.1 - относно откриване на детска спестовна сметка;ал.1, т.1 - относно таксата за откриване на сметка.Тарифа за таксите и комисионите за физически лица на ОББ:Раздел II - относно обмяна на монети.Тарифа условия, лихви, такси и комисиони, прилагани от "Инвестбанк" ад за физически лица:чл.1. ал.3, т.3.1 - относно таксата за откриване на сметка.Тарифа за лихвите, таксите и комисионите, които банка ДСК прилага по извършвани услуги на клиенти - физически лица:чл.1.4.3 - относно таксата за откриване на детска спестовна сметка.[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Зюмра

Исмаил

2.1.2020

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си