Как да отворя заведение?

На пръв поглед изглежда много лесно да си отворя заведение (ресторант или кафе) - трябва да си наема помещение, няколко сервитьори и готвач. Ако тръгна по този път обаче, трябва да знам, че има много административна работа, която трябва да свърша преди да отворя вратите на заведението.

И така, спестил съм парите, сега накъде?

Регистрация на фирма

Ресторантът е заведение за обществено хранене. Такива също са всички механи, пицарии, кафе-аперитиви, сладкарници, дискотеки и др.Мога дори да разгледам всички ресторанти в София в специалната страница на БАБХ тук.

Изисквания

Помещението трябва да отговаря на определени изисквания на закона. Ако не съм сигурен колко точно мивки трябва да имам или дали един вход за клиенти и зареждане с продукция ми е достатъчен, мога да потърся консултация от инспекторите на Българска агенция по безопасност на храните(БАБХ). След като се свържа с Обласната дирекция в съответния град трябва да се уговоря с инспектор, който ще дойде на адреса на обекта, а за консултацията ще трябва да му заплатя 16 лв. за час.На тази страница мога да пусна запитване до специалист и да получа съдействие.

Какви са следващите стъпки?

И така, вече имам регистрирана фирма (купил съм си и касов апарат), наел съм помещение и съм твърдо решил да си сбъдна мечтата и да отворя ресторант. Какво следва? Първо подавам заявление за регистрация на обект за производство и търговия с храни в Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ). Към него прилагам списък на групите храни, които ще продавам в ресторанта. Разбира се, плащам и такса 34 лв. В 30-дневен срок от подаване на документите ми, инспектор трябва да се свърже с мен и да дойде на инспекция в ресторанта. Задължително трябва да имам система за управление безопасността на храните, добри търговски и хигиенни практики и процедура по НАССР (анализ на опасностите и контрол на критичните точки) - ако съм производство задължително. Чрез тези практики и процедури ще мога да гарантирам, че на всеки един етап от приготвянето на ястието до поднасянето му в чинията на клиета съм свел до минимум възможността за замърсяване и заразяване на храната.Ако всичко е наред и обектът ми отговаря на изискванията ,ще ми издадат протокол, с който ми дават съгласие за регистрацията му. След това в 15-дневен срок съответното ОДБХ ми издава удостоверение за регистрация.NB! Не мога да започна работа в обекта, без да ми е издадено това удостоверение, дори и инспектор да е извършил проверка в обекта! Само след като го получа мога да започна работа с клиенти. Ако работя, без да ми е издадено удостоверение, могат да ме глобят от 1500 до 2000 лв ако съм физическо лице или 2000 до 4500 лв. ако съм фирма или едноличен търговец!Има много особености в процедурата и може би е най-добре да се свържа с адвокат, който да ми съдейства. Мога да намеря специалист по административните въпроси за отваряне на заведение на тази страница.

Ако съм ЕТ с оборот до 50 000лв. на година?

Ако съм едноличен търговец (ЕТ) и оборотът ми не надвишава 50 000 лв., мога да не си регистрирвам фирмата по ДДС. В такъв случай трябва да платя годишен патентен данък за дохода си.

Какво още е нужно да направя?

Нужно ли е да уведомявам ОБДХ при смяна на фирма или групи храни, които предлагам?

Вече имам удостоверение на обекта, но решавам фирмата да не се казва “Иван Иванов” ЕООД ами “Хубави закуски” ЕООД. Променям наименованието в агенцията по вписванията, но това не е достатъчно. При такава промяна в обстоятелствата на фирмата ми трябва задължително да уведомя ОДБХ. Те ще ми издадат ново удостоверение със същия регистрационен номер, но с променените данни. Това ще ми струва точно 20.97 лв.Ако по Никулден пък реша да добавя риба в менюто си ще трябва да подам ново заявление за допълнение на групите храни. Ще ми струва 34лв. Не печеля от ресторанта и искам да затворяСлед известно време нещата не потръгват и не печеля достатъчно. Имам постоянно оплаквания от клиенти, че храната ми е със съмнително качество и вечер рядко заведението се пълни. Решавам да затворя. Задължително трябва да уведомя ОДБХ ако искам да прекратя дейността на обекта. Трябва да подам уведомително писмо в свободен текст, че от съответната дата спирам работа. Ако не го направя могат да ме глобят от 1000 до 2000 лв. ако съм фирма.[toggles][toggle title=Източници]Ценоразпис за платените услуги, които извършва Българската агенция по безопасност на храните, съгласно чл. 3, ал. 5 от Закона за Българската агенция по безопасност на храните (3.11.2014г.):чл. 52, т. 2 – относно ценоразписа за консултация на инспектор.Закон за храните (ЗХ):чл. 12, ал. 1 - относно изискванията за регистрация на обект за производство и търговия с храни;чл. 12, ал. 4 - относно подаване на заявлениедо ОДБХ за регистрация на обект;чл. 12, ал. 8 - относно срок за проверна на обекта след подаване на заявление;чл. 12, ал. 9 - относно срок за издаване на удостоверение от ОДБХ;чл. 15, ал. 1 - отностно промяна в обстоятелствата на фирмата ми(наименование, адрес);чл. 42 - относно глобата ако работя без удостоверение;чл. 48 - относно глоба ако не подам уведомление до ОДБХ при смяна на обстоятелствата в удостоверението ми(спирам работа в обекта).Закон за устройство на територията (ЗУТ):чл. 5, ал.1 - относно общината като компетентно лице по дейности по устройство на територията.Наредба № 1 от 26 януари 2016 г. за хигиената на храните:чл. 9, ал.1 - относно изискването обектите да отговарят на ЗУТ.Наредба N: I-117 от 15.05.2003 г.чл. 33- 44 - относно процедура противопожарна безопасност.Закон за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ):чл. 25, ал. 5 - относно сключване на договор със служба по Трудова медицина;Закон за акцизите и данъчните складове (ЗАДС):чл. 90д, ал. 1 - относно разрешение за търговия с тютюневи изделия, издавано от агенция “Митници”.Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ):чл. 61з, ал. 1 – относно данъчно задължените лица;чл. 61з, ал. 2 – относно освобождаване от задължение за плащане на данък по Закона за данъците върху доходите на физическите лица при плащане на патентен данък.Наредба №3 от 24 януари 2005:чл. 3, т.1 - относно изискването за сключване на договор за дезинфекция на заведение.Наредба № 15 за здравните изисквания към лицата, работещи в детски заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони:чл. 1 – лица, задължени да си издадат здравна книжка.Тарифа за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните:чл. 51, ал. 1, т. 4 - относно такса за издаване на удостоверение за търговия с храни;чл. 51, ал. 1, т. 5 - относно такса за промяна науменование на фирма или адрес в удостоверение за търговия с храни. [/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Михаил

Георгиев

13.9.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си