Инцидент при пътуване с автобус - какви са правата ми?

Обичам да пътувам и прецених, че топлият пролетен уикенд е добра възможност да си направя кратка екскурзия. Реших да пътувам с автобус, все пак дестинацията е до 250 км разстояние в рамките на ЕС. Не рядко се случват инциденти по време на път, затова е важно да знам правата си.

Кой носи отговорност в случай на инцидент при пътуване с автобус?

Инцидентът е непредвидимо събитие, което се случва вследствие на някаква външна сила или човешко действие, и застрашава живота и здравето на хората или тяхното имущество. Автобусният превозвач трябва да предлага безопасни услуги. Затова той отговаря за всяко увреждане - телесно или психическо, което претърпя в следствие на злополука по време на моето пътуване. Това важи, ако претърпя увреждане, докато съм в автобуса, ако се качвам или слизам от него или ако е предизвикано, докато се товарят или разтоварват багажите от него. Превозвачът носи отговорност също и ако багажът ми бъде повреден.

Какви са правата ми при инцидент по време на пътуване?

В момента, в който предам багажа си на превозвача, той започва да носи отговорност за него. Ако багажът ми бъде повреден или липсва, имам право на обезщетение в размер до 1000 лв.Ако използвам инвалидна количка или друго помощно средство за придвижване, и то бъде загубено или повредено, мога да бъда обезщетен от превозвача или управителя на автогарата. Обезщетението е равно на стойността на замяната или ремонта на помощното средство, което използвам. Ако по време на пътуването си претърпя телесно увреждане, имам право на обезщетение, а ако настъпи смърт, това право преминава върху моите наследници. Превозвачът трябва да има задължителна застраховка “Злополука”. Тя се сключва срещу рискове за здравето и живота на пътниците.За да получа обезщетението, предоставям на застрахователя следните документи:

  1. писмено искане;
  2. билет, карта или друг документ в оригинал, който доказва, че съм пътувал;
  3. акт за злополука, съставен от превозвача;
  4. болнични листове;
  5. други документи, които поиска от мен застрахователят (напр. писмени обяснения).

Ако съм претърпял физическо увреждане, получавам лично обезщетението. В случай на смърт, обезщетение получават моите наследници. Те трябва да представят същите документи, но придружени с акт за смърт.

Как мога да защитя правата си?

На първо място, бих могъл да подам жалба до превозвача. Това мога да направя в 3-месечен срок от превоза, т.е. пътуването. До 1 месец трябва да получа отговор от превозвача дали жалбата ми е основателна, все още се разглежда или е отхвърлена. Окончателен отговор по жалбата мога да очаквам в срок до 3 месеца от момента, в който съм я подал.Друга възможност да защитя правата си е да подам жалба до Комисията за защита на потребителите в писмена форма или по електронен път. Внимание! Ако подам анонимна жалба, тя няма да бъде разгледана. Ако не е нужно извършването на проверка, мога да получа отговор на жалбата си в 14-дневен срок, а в останалите случаи ще ми отговорят в едномесечен срок. Взетото решение по моята жалба трябва да ми бъде съобщено в 7-дневен срок.Разбира се, винаги мога да предявя иск пред съд в срок 1 година от увреждането или нарушаването на правата ми.[toggles][toggle title=Източници]Закон за автомобилните превози (ЗАП):чл. 42, ал. 1 - относно отговорността на превозвача в случай на увреждане на пътник;чл. 45, ал. 1 - относно отговорността на превозвача в случай на повреждане на багаж;чл. 45, ал. 3 - относно размера на обезщетението за повреждане на багаж.Закон за защита на потребителите (ЗЗП):чл. 69, ал. 1 - относно задължението за предоставяне на безопасни услуги;чл. 178, ал. 2 - относно възможността за подаване на жалба до Комисията за защита на потребителите;чл. 178, ал. 3 - относно съдържанието на жалбата до Комисия за защита на потребителите;чл. 179, ал. 1 - относно анонимните жалби;чл. 180, ал. 1 - относно сроковете за разглеждане на жалбите;чл. 180, ал. 2 - относно срока за съобщаване отговора на жалбата.НАРЕДБА №49/16.10.2014 г. за за задължителното застраховане по застраховки "гражданска отговорност" на автомобилистите и "злополука" на пътниците в средствата за обществен превоз:чл. 33, ал. 1 - относно застраховка “Злополука”;чл. 39, ал. 1 - относно документите, които трябва да се представят пред застрахователя;чл. 38, ал. 5 - относно лицата, на които се изплаща обезщетението.Регламент на ЕС №181/2011 относно правата на пътниците в автобусния транспорт:чл. 17, пар. 1 - относно обезщетение за загубено или повредено помощно средство за придвижване; чл. 17, пар. 2 - относно размера на обезщетението за загубено или повредено помощно средство за придвижване;чл. 27 - относно подаването на жалба до превозвача за увреждане или нарушаване на права на пътник.[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Натали

Жекова

27.12.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си