Всичко, което трябва да знам за предизвестието за напускане на работа

Омръзнало ми е да работя в офис. Предлагат ми дългоочакваната страхотна работа, свързана с пътувания по света и командировки всеки месец на Малдивите, по време на които ще се излежавам и ще пия коктейли. Какво трябва да знам, когато напускам работата си?

В кои случаи мога да напусна работа?

Имам право да подам предизвестието си за напускане на работа по моя преценка във всеки един момент, т.е. не е нужно да има правно основание, за да мога да прекратя трудовия си договор или да изтъквам някакви мотиви. Мога да подам предизвестието си и по време на отпуската си, както и когато съм болничен. Не е нужно да искам съгласието на работодателя ми.N.B.! Важно е да знам, че ако съм още в изпитателен срок и той е уговорен в моя полза (рядък случай, но все пак е възможно), мога да прекратя договора си и без предизвестие.

Как трябва да подам предизвестието си?

Предизвестието трябва да бъде в писмена форма, отправено до управителя или изпълнителния директор на дружеството, в което работя. То може бъде оформено по следния начин например: “До г-н/г-жа ...... С настоящото и на основание чл. 326 от КТ отправям предизвестие, че след изтичане на 30-дневен срок прекратявам трудовото си правоотношение с представляваното от вас дружество. Моля след изтичането на срока да оформите трудовата ми книжка и да ми я предадете”.Ако съм казал на шефа си, че напускам, но не съм го направил писмено, то това няма да се счита за отправено предизвестие.

В какъв срок трябва да го направя?

За да знам в какъв срок мога да подам предизвестието за напускане на работа, трябва да видя какво пише в трудовия ми договор. В зависимост от това какъв е договорът ми срокът е различен:

Срокът на предизвестието започва да тече от деня, следващ получаването му, т.е. ако го подам днес, то срокът започва да тече от утре. Ако съм се разубедил и съм решил, че не ми се напуска, то мога да оттегля предизвестието си. Това може да стане:

N.B.! Това, че съм подал предизвестие за напускането си, не ме освобождава от задълженията ми по трудовия договор до изтичането на срока на предизвестието.

Мога ли ползвам отпуск по време на предизвестието си за напускане на работа? Ами болничен?

Няма пречка в срока на предизвестието си да изляза в платен или неплатен отпуск или да ползвам болничен. Срокът не се удължава със съответните използвани дни, нито спира да тече.

Откога трудовият ми договор е прекратен?

С изтичането на срока на предизвестието се прекратяват и отношенията ми с работодателя.Имам възможност и да не чакам да изтече срокът, а да напусна по-рано. Тогава договорът ще е прекратен с изтичането на съответната част от срока. В такъв случай ще дължа на работодателя си обезщетение в размер на брутното си трудово възнаграждение за неспазения срок на предизвестието. Например, по договор имам 2-месечно предизвестие, но искам да си тръгна след 1 месец. Тъй като няма да спазя срока на предизвестието си, то ще трябва да платя на работодателя си една брутна заплата.

Какво трябва да направя след изтичането на срока?

След изтичането на срока на предизвестието ми за напускане, работодателят издава заповед за прекратяне на трудовия ми договор. Ако не съм оставил трудовата си книжка при него, то трябва да му я предоставя, за да впише в нея основанието за прекратяването, времето, което ми се признава за трудов стаж, както и изплатените обезщетения (например обезщетение за неизползван платен годишен отпуск). Работодателят ми е длъжен да впише информацията. Ако той откаже, то мога да потърся помощ, като се обърна например към Инспекцията по труда и подам сигнал.

Още за правата ми на работа мога да науча от курса на pravatami.bg Работа: правата ми като служител.

[toggles][toggle title=Източници]Кодекса на труда (КТ):чл. 71, ал. 1 - относно прекратяването на трудовия договор в срока на предизвестието;чл. 220, ал. 1 - относно обезщетението, което се дължи при неспазен срок на предизвестието; чл. 326, ал. 1 - относно прекратяването с предизвестие и формата му;чл. 326, ал. 2, изр. 2 и 3 - относно сроковете на предизвестието; чл. 326, ал. 4, изр. 1 - относно началото на срока на предизвестието; чл. 326, ал. 4, изр. 2 - относно оттеглянето на предизвестието; чл. 335, ал. 2, т. 1 и 2 - относно това от кога се счита трудовия договор за прекратен; чл. 349, ал. 1, т. 8, 9 и 10 - относно това какво се вписва в трудовата книжка след прекратяването на трудовия договор.[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Моника

Дафинова

21.10.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си