Авторски права върху снимка

Любител фотограф съм и снимам къде каквото видя – от красиви залези, през хора, наслаждащи се на красивия залез, до тортата, която направих снощи и исках да се похваля с нея във Facebook или Instagram. Кой обаче има права върху снимките, които правя, и може ли някой, когото съм снимал/а, да претендира, че има права върху тях?

Кои снимки са обект на авторски права?

Обект на авторски права могат да бъдат:

Кой е автор на снимката?

Със заснемането на снимката аз ставам неин автор. Ако съм оставил някакъв индентифициращ знак върху снимката, като например моето име, инициалите ми или подпис, то за автор също ще бъда определен аз. Възможно е аз да си остана автор на снимката, но да реша да преотстъпя правото си на друго лице, с което ще сключа договор да използва моята снимка. Това лице ще бъде носител на авторското право върху моята снимка, като то има възможност да я ползва без да плаща.

Трябва ли ми съгласието на лицето, което снимам?

Когато правя портретна снимка на някого, то аз също съм неин автор, но трябва да съм наясно, че за заснемането трябва да имам съгласието на човека, когото снимам. Това съгласие не е нужно в няколко случая:

NB! Правата, които притежавам върху снимката ми, могат да бъдат имуществени и/или неимуществени, като аз съм автор на снимките, докато съм жив и 70 години след смъртта ми

Възнаграждение или свободно използване на снимките?

Ако съм предоставил снимката на някого да я ползва (продал/а, дал/а съм я под наем или е направена изложба на мои снимки на Моста на влюбените в гр. София например), то важно е да знам, че имам право да получа възнаграждение за това Възнаграждението може да се определи като част от получените приходи, фиксирана сума или по друг начин. Ако имам установена фиксирана цена и се окаже, че приходите са по-големи, то мога да искам увеличение на възнаграждението си. В някои случаи се допуска свободното използване на снимките без да давам съгласието си и без да получа възнаграждение. Например направил съм снимка на картина на известен художник или когато се използват снимките ми в научни статии, учебници, списания.

Ами ако имам сключен трудов договор?

Ако работя като фотограф и имам сключен трудов договор с модна агенция например, то трябва да знам, че автор на направените снимки съм аз, а модната агенция като мой работодател има право да ги използва. Важно да знам е, че тя може да използва снимките ми само за “обичайната си дейност” (например за рекламни цели), без да иска моето разрешение или да ми дължи допълнително възнаграждение. В трудовия ми договор обаче може да е уговорено, че ще ми се плаща и допълнително. Използвайки снимките, които съм направил/а, за реклама в модно списание, то агенцията генерира приходи. Възнаграждението ми може да е % от приходите от снимките, фиксирана сума или да сме уговорили нещо друго (например да ми се плаща на месец). Ако установя, че агенцията получава доста повече за моите снимки от това, което сме се уговорили да ми плащат, то може да поискам допълнително възнаграждение.

Как да защитя авторските си права?

Някой се е сдобил със снимките ми без моето съгласие и ги е използвал, за да направи календар, или ги е публикувал в известно списание. Какво мога да направя в този случай?

Санкциите, които могат да бъдат наложени на нарушителя, са:

Законът ми дава възможността да търся и наказателната отговорност на лице, което използва снимките ми без да съм дал своето съгласие.Тъй като имам различни възможности и различни средства за защита на авторското си право, най-добре е да се консултирам с адвокат, който да разгледа моя случай и да ми даде съвет какво да направя. [toggles][toggle title=Източници]Закон за авторското право и сродните му права (ЗАПСП):чл. 3, ал. 1, т. 7- относно обектите на авторски права;чл. 5, изр. 1 и 2; чл. 6, ал. 1 - относно понятията за автор и носител на авторски права;чл. 13, ал. 2 - относно съгласието за фотографиране и кога то не е необходимо; чл. 15, ал. 1, чл. 18, ал. 1 и 2, чл. 27 - относно имуществените и неимуществените права върху авторски права; относно живота на авторското право също;чл. 18, ал. 2, т. 2 и 6; пар. 2, т. 4 - относно възнаграждението за направена снимка; чл. 36, ал. 1; чл. 38, ал. 1 и 2 - относно размера на възграждението;чл. 24, ал. 1, т. 3, 6, 8 и 9 - относно свободното използване на снимки;чл. 41, ал. 1, 2 и 3 - относно снимка, създадена по трудово или служебно правоотношение; чл. 94, ал. 1 - 4 - относно иска за обезщетение на причинени вреди;чл. 95, ал. 1, т. 1, 2 и 3 - относно други видове искове, които могат да се предявяват;чл. 96а, ал. 1 - относно възможността за налагане на обезпечителни и привременни мерки; чл. 96е, ал. 1 - относно възможността да се наложат принудителни административни мерки;чл. 97, ал. 1, т. 10; чл. 98, ал. 1 - относно възможността да се наложат наказания глоба или имуществена санкция.Наказателен кодекс (НК):чл. 172а - относно възможността да се търси наказателна отговорност.[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Моника

Дафинова

23.3.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си