Как да купя МПС на публична продан чрез съдебен изпълнител?

Имам нужда от кола, но нямам средства да си купя чисто нова, а и никой от познатите ми не продава. Решавам да си купя кола на публична продан. Как да разбера, че има такава? Мога ли да участвам и какъв е редът? Необходимо ли е да плащам такси?

Кога се стига до публична продан и кога няма забрана да участвам като купувач?

На публична продан се изнасят недвижими имоти, МПС-та и изобщо имущество на длъжник, който не е изпълнил задължението си към кредитор. Като купувач аз мога да участвам в нея, ако не попадам в следните хипотези:

Изключения има. При втората хипотеза мога да закупя МПС-то, ако съм негов съсобственик.

Как мога да разбера, че МПС-то е изнесено на публична продан?

Мога да проверя в районния съд, в канцеларията му, в общината или в кметството. Там на определени места се поставят обявления от съдебния изпълнител. Мога да проверя и в и сайта на Камарата на частните съдебни изпълнители, където са поместени обявления за публична продан на имущество.

Каква е процедурата за участие?

Продължителността на проданта е един месец. Това е срокът, в който мога да се осведомя за нея и да участвам в наддаването. Разполагам и с възможност да прегледам книжата за нея. Тях мога да потърся в канцеларията на съда. За да участвам в проданта, трябва да изпълня следните стъпки:

  1. Да внеса задатък в размер на 10% от началната цена по сметка на съдебния изпълнител. (например ако началната цена е 5000лв. на МПС-то, то аз трябва да внеса 500лв)

Важно! Ако обаче аз съм кредиторът на длъжника (т.е. длъжникът, чиято кола се продава, дължи на мен), чиято кола е изнесена на публична продан, не съм длъжен да внасям такъв, ако задължението му към мен е по-голямо от задатъка. (Такъв е случаят, в който на мен ми дължат 10 000лв, което е повече от задатъка, изчислен по началната цена от 5000лв.)

  1. Да посоча цената, която предлагам, цифром и словом и заедно с това да подам в канцеларията на районния съд и квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Имам право на само 1 наддавателно предложение.

Важно! Не бива да предлагам цена под началната или повече от 30% над нея. Предложението ми ще се счита за невалидно. (В нашия пример предложението трябва да се движи между 5000лв и 6500лв.)Ако се откажа да участвам в проданта, мога да оттегля предложението си до края на работното време в последния ѝ ден.

  1. Да се явя в началото на работния ден след края на срока за подаване на предложенията, когато се обявява купувачът. За такъв мога да бъда обявен, ако съм предложил най-висока цена. В случай че някой е предложил колкото мен, ако бъда определен чрез жребий в присъствието на явилите се наддавачи. Ако някой от явилите се предложи устно цена, по-висока с размера на един задатък, аз трябва предложа по-висока цена с размера на още един задатък, ако искам да закупя МПС-то. (Ако аз съм предложил 6000лв с предложението си в плика, възможно е някой да предложи 6500лв при устното наддаване. Ако все още имам желание аз да стана собственик, трябва да направя предложение за 7000лв.)

Имам ли задължения след обявяването ми за купувач?

Имам 2-седмичен срок от обявяването, за да внеса цената, приспадайки задатъка. (Например ако съм спечелил наддаването с първото си предложение от 6000лв, в тези 2 седмици трябва да внеса 5500лв, защото още в началото съм внесъл задатъка от 500лв.) Важно! Ако не го направя, задататъкът, даден от мен, ще остане за кредиторите на длъжника, и за купувач ще бъде обявен следващият надддавач, предложил най-висока цена. Ако съм кредитор на длъжника, задължението му към мен ще се намали с размера на задатъка. Едва след като платя, съдебният изпълнител ще ми предаде владението.Не съм длъжен да заплащам никакви разноски по изпълнението. За тях отговаря взискателят - този, към когото е задължен длъжникът, чиято кола се продава. Длъжен съм обаче да платя данъка, за придобитото МПС. Ако аз съм същевременно и взискателят, то таксите, които трябва да заплатя, се определят с Тарифа. Таксите ми са:

Какви са последствията от покупката ми на МПС на публичната продан?

Ставам собственик на МПС-то веднага дори то да не е принадлежало на длъжника. Покупко-продажбата не може да се обжалва или оспори чрез предявяване на иск в съда. [toggles][toggle title=Източници]Закон за задълженията и договорите (ЗЗД):чл. 185 а), б) - относно ограниченията за купувачи на публична продан.Граждански процесуален кодекс (ГПК):чл. 474 ал.5 - относно приложението на правилата за публиччна продан на недвижими имоти;чл. 477 ал.3 – относно обявяването на публичната продан;чл. 488 ал.1 – относно продължителността на проданта;чл. 488 ал.2 - относно това къде мога да се информирам за проданта;чл. 489 ал.1 - относно задатъка, който трябва да внеса, за да участвам;чл. 489 ал.2,4,5,6 – относно наддавателното предложение;чл. 492 ал. 1,2 - относно обявяването на купувача;чл. 492 ал. 3 - относно срока за внасяне на цената;чл. 493 ал.1,2 – относно последствията ако не се плати цената;чл. 474 ал.5 – относно предаването на МПС;чл. 482 ал. 1,2 – относно преминаването на собствеността и необжалваемостта;чл. 482 ал.4 – относно плащането на разноските по изпълнението;чл. 490 ал.1 - относно забрани за участие на публична продан.Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ):чл.44 ал.1 – относно плащането на данък върху придобито МПС.Тарифа за таксите и разноските към Закона за частните съдебни изпълнители (ТТРЗЧСИ):т.1 - относно таксата за образуване на изпълнително дело;т.2 - относно таксата за проучване на имущественото състояние на длъжника;т.3 - относно таксата за справка;т.5 - относно таксата за изготвяне и връчване на призовки;т.20 - относно таксата за опис;т.21 - относно таксата за принудително отнемане и предаване.[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Теодора

Доненчева

7.3.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си