Правата ми в градския транспорт - Пловдив (част 2)

Живея в града под тепетата и често ми се налага да ползвам градския транспорт или просто идвам на посещение, за да се полюбувам на древния град. Добре е да се запозная с реда, задълженията си в градския транспорт, както и как мога да си извадя абонаментна карта.

Какви са задълженията ми като пътник в градския транспорт на Пловдив?

Освен права като пътник имам и следните задължения:

Важно! Ако отказвам на кондуктора да си закупя редовен билет или да платя глобата, както и когато твърдя, че имам абонаментна карта, но отказвам да му я покажа, трябва да сляза от автобуса. В противен случай кондукторът може да уведоми контрольор или да потърси помощта на друг орган на реда, който ще ми състави акт за административно нарушение и ще трябва да платя глоба от 20 лв. Актът за административно нарушение мога да оспоря в 3-дневен срок от съставянето му, като подам писмено възражение пред кмета на общината или упълномощено от него за това лице. Мога да откажа да подпиша фиша, да оспоря наложената глоба, ако не съм извършил нарушение, или да оспоря размера на наложената глоба още в момента на съставяне на акта. Ако се окаже, че все пак съм в нарушение, кметът ми издава наказателно постановление. Ако не платя в 7-дневен срок от издаването на наказателното постановление, дължа глоба от 100 лв.

Какви билети или абонаментни карти мога да си закупя?

Важно! Очакват се промени и нормативната уредба изброява повече видове билети и карти, но към момента мога да си купя следните видове:

  1. Билет за еднократно пътуване.
  2. Едномесечна карта, валидна за една линия.
  3. Едномесечна или тримесечна преференциална карта за всички линии.

Важно! Преференциални абонаментни карти се издават:

Важно! На децата до 7-годишна възраст и хора с увреждания се издава карта, която ги освобождава от закупуването на билет. Ако съм човек с увреждания, мога да посоча двама придружители, чиито имена се изписват на картата ми. Придружителите ми са освободени от таксата за билет, когато ме придружават.Повече информация за цени и видове карти и билети мога да видя тук.

А как да си извадя карта?

Като подам заявление по образец за издаване на съответния вид карта в пунктовете на Общинско предприятие „Организация и контрол на транспорта” и заплатя таксата, ако дължа такава.Служителите в пункта трябва да проверяват доколко вярно съм попълнил/а заявлението по образец и да ме снимат. Ако съм дете под 7-годишна възраст, родителите ми представят копие от акта ми за раждане. Ако съм ученик, студент или докторант, трябва да представя удостоверение от съответното учебно заведение. Ако съм пенсионер, представям оригинал или нотариално заверено копие от пенсионното ми разпореждане.Повече относно това с какво се различава обществения градски транспорт в Пловдив от този в другите големи градове в страната и какви са правата ми като пътник мога да прочета ето тук.[toggles][toggle title=”Източници”] Наредба за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт по основни автобусни линии на територията на община Пловдив на Общински съвет - Пловдив (НРУПОГТ):чл.11 - относно нередовните билети и карти;чл.12 и 13 - относно безплатното и допълнителното превозване на багаж, домашни любимци или спортна екипировка;чл.15 - относно определените места за майки с деца и хора с увреждания;чл.17 - относно задълженията на пътниците;чл.18 - относно забраните на пътниците по време на превоз;чл.19 - относно правата и задълженията на операторите по изпълнение на обществената услуга за превоз на пътници;чл.21 - относно видове превозни документи;чл.22 - относно заявление и други документи, необходими за издаване на непреференциални карта;чл.23 - относно заявление и други документи, необходими за издаване на преференциални карта;чл.26 и чл.27 - относно лицата, които имат право да пътуват с преференциални картачл.32 - относно Кметът на община Пловдив и контрольорите като органи по контрол за спазване на правилата за пътуване и отговорност при нарушения;чл.33 - относно актовете на административни нарушения, налагането на глоби, съставянето на актове за установяване на административни нарушения и наказателни постановления. Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН):чл.44, ал. 3 - относно процедурата по оспорване на издаден административен акт;чл.47, ал.1, б. “а” - относно това кои лица могат да издават наказателни постановления.[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Юрия

Марковска

5.1.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си