Тайните на различните категории МПС

Когато премина успешно теоретичния (листовки) и практическия (кормуване) изпит, ще ми бъде издадена шофьорска книжка за определена категория МПС. Това е категорията, за която “кандидатствам” и за която съм “покрил” изискванията. Най - общо категорията отразява особеностите на МПС - максимална скорост, мощност, тегло, и се означава с латинска буква. Има изисквания за започване на шофьорския курс, за явяване на изпитите и издаването на шофьорска книжка, важащи за всички категории. За тях мога да прочета повече тук. По - долу ще се информирам за особеностите при отделните категории МПС. КатегорияОписаниеКога мога да започна шофьорски курс?Какво е необходимо за получаване на книжка?АМ

Категория А

-имам навършени минимум 15г. и 11м.-да съм завършил поне основано образование - по време на курса и изпита трябва да нося предпазна екипировка-да имам навършени 16г.-изпитът за кормуване продължава не по - малко от 25 мин А1

Категория А

Тук изискванията са същитеТук изискванията са същитеА2

Категория А

-да имам навършени минимум 17г. и 9 м.-да съм завършил минимум основно образование;-по време на курса и изпита трябва да нося предпазна екипировка- да имам навършени 18г.-ако имам книжка за категория А1 преминавам само практическо обучение-изпитът за кормуване продължава не по - малко от 25 минА

Категория А

-да имам навършени минимум 23г и 9м. -да имам навършени 19г. и 9м., ако имам книжка за категория А2 от минимум 2 години-да имам навършени 20г. и 9м. за триколесни ППС с мощност над 15 kW-да имам завършено минимум основно образование-по време на курса и изпита трябва да нося предпазна екипировка-да имам навършение 24г. -да имам навършени 20г. ако имам книжка за категория А2 от минимум 2 години-да имам навършени 21г. за триколесни ППС с мощност над 15 kW-ако имам книжка за категория А1 или А2 мога да премина само практическо обучение;- изпитът за кормуване продължава не по - малко от 25 минВ1

Категория В1

Например: по - малка кола-да имам навършени 16г. и 9м;-да имам завършено минимум основно образование- да имам навършени 17г.-изпитът за кормуване продължава не по - малко от 25 мин. В

Категория В1

Например: лек автомобил с 5 места, както и автомобили с най - много три допълнителни седалки-да имам навършени минимум 17г. и 9 м.-да имам завършено минимум основно образование- да имам навършени 18г.-ако имам книжка за категория В1, няма нужда да преминавам през допълнително обучение за тази категория-изпитът за кормуване продължава не по - малко от 25 мин.ВЕ

Категория ВЕ

Например: лек автомобил, който тегли ремаркеТук изискванията са същите -да имам навършени 18г.-нужно е да премина само през практическо обучение и кормуване - изпитът за кормуване продължава не по - малко от 25 мин. С1

Категория С1

Тук изискванията са същите-да имам навършени 18г.-изпитът за кормуване продължава не по - малко от 45 мин-трябва успешно да премина през психологическо изследване С1Е

Категория С1Е

Тук изискванията са същите -да имам навършени 18г.-няма нужна да преминавам през обучение за тази категория, ако имам книжка за категории D1E или DE - преминавам само през практическо обучение и курмуване-изпитът за кормуване продължава не по - малко от 45 мин.С

Категория С

Например: камион-да имам навършени 20г. и 9м. -да имам завършено минимум основно образование-да имам навършени 21г-изпитът за кормуване продължава не по - малко от 45 мин.-трябва успешно да премина през психологическо изследванеСЕ

Категория СЕ

Например: камион с прикачено към него ремарке- да имам навършени 20г. и 9м. - да имам завършено минимум основно образование-да имам навършени 21г. -ако имам книжка за категории C1E или D1E, преминавам само теоретично обучение-не е нужно да преминавам през обучение за тази категория, ако имам книжка за категория DE-изпитът за кормуване продължава не по - малко от 45 минD1

Категория D1

Например: микробус-да имам навършени 20г. и 9м.- да имам завършено минимум основно образование-да имам навършени 21г.-изпитът за кормуване продължава не по - малко от 45 мин. -трябва успешно да премина през психологическо изследванеD1E

Категория Д1Е

Например: микробус с прикачено ремарке-да имам навършени 20г. и 9м. - да имам завършено минимум основно образование-да имам навършени 21г.-нужно е да премина само през практическо обучение и курмуване -изпитът за кормуване продължава не по - малко от 45 мин. D

Категория D

към МПС от тази категория може да прикачва ремарке с маса не повече от 750кг.Например : автобус за повече от 8 човека-да имам навършени 23г. и 9м. -да имам завършено минимум основно образование-да имам навършени 24г. -нужно е да премина само през практическо обучение и кормуване, ако имам книжка за категория D1-изпитът за кормуване продължава не по - малко от 45 мин. -трябва успешно да премина през психологическо изследванеDE

Категория DE

Например: автобус с прикачено към него ремарке-да имам навършени 23г. и 9м. -да имам завършено минимум основно образование-да имам навършени 24г. -нужно е да премина само през теоретично обучение, ако притежавам книжка за категория D1E-изпитът за кормуване продължава не по - малко от 45 мин. Tтм

Категория Ttm

-да имам навършени поне 20г. и 9 м.-да имам завършено минимум основно образование-да имам навършени минимум 21г. -ако имам книжка за категория В, преминавам само практическо обучение и курмуване -изпитът за кормуване продължава не - малко от 25 мин.-трябва успешно да премина през психологическо изследванеТтк

Категория Ткт

-да имам навършени поне 17г. и 9 м. -да имам завършено минимум основно образование -да имам навършени 18г. -ако имам книжка за категория В, преминавам само практическо обучение и кормуване С каква скорост законът ми разрешава да се движа, управлявайки МПС от съответна категория, мога да прочета тук. От рубриката “Предложи Право”[toggles][toggle title=Източници] Закон за движението по пътищата (ЗДП):чл. 150а, ал.2 - относно категориите МПС;чл.151, ал.1 - относно необходимата възраст за водач на МПС; чл.151, ал.4 - относно категориите МПС, за които се изисква психологическо изследване. Наредба № 38 от 16.04.2004г. за условията и реда за провеждане на изпитите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение (НУРПИКППУМУРЗРО):чл.7, ал.2 - относно кандидатите, които полагат само практически изпит; чл.7, ал.5 - относно кандидатите за категория D;чл.48 - относно времетраенето на изпита за кормуване;чл.48а - относно носене на предпазна екипировка по време на практически изпит. Наредба № 37 от 02.08.2012г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение (НУРОКППУМУРЗРО):чл.15, ал.1, т.2 - относно преминаване само през теоретично обучение; чл.15, ал.1, т.3 - относно преминаване само през практическо обучение; чл.15, ал.2 - относно лицата, които не подлежат на задължително обучение; чл.16, ал.4 - относно документите, които се представят при започване на обучение; чл.23, ал.3 - относно носене на предпазна екипировка по време на курса. Регламент (ЕС) № 168/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 година относно одобряването и надзора на пазара на дву-, три- и четириколесни превозни средства текст от значение за ЕИП[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Лора

Терзиева

3.11.2017

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си