Официален вестник на ЕС - какво трябва да знам?

Типичната следобедна разходка из градския парк. Този път обаче младо момиче ме изненада с анкета, чиято цел бе да провери доколко съм запозната с “Официален вестник” на Европейския съюз. Kакво трябва да знам за него? Къде да го намеря и какво съдържа той? Следващите редове разказват накратко най-важното по този въпрос.

Какво всъщност е Официален вестник на ЕС?

Официален вестник на ЕС е нещо подобно на нашия “Държавен вестник”, но се издава от специално създаден орган на Европейския Съюз. Той е официален сборник, съдържащ всички законодателни актове на Съюза.Това ще рече, че когато пожелая да намеря някой регламент, директива или пък решение, мога да ги открия именно там.

Кратка история

Начало на изграждането на Европейския съюз в настоящия му вид се поставя от една друга организация - Европейската общност за въглища и стомана (ЕОВС) от 1950г. Нейните официални актове започват да се публикуват в „Официален вестник на Европейска общност за въглища и стомана“. Първият му брой излиза на 30 декември 1952г. По-късно името „Официален вестник на ЕОВС“ се заменя от „Официален вестник на Европейските общности“. Това продължава до 1 февруари 2003г, когато се приема Договорът от Ница, с който бюлетинът получава и днешното си наименование – „Официален вестник на Европейския съюз“.

Вкъщи съм, а трябва да проверя какво е съдържанието на последното издание на ОВЕС. Как може да стане на момента?

Първоначално официалният бюлетин се издава само на хартиен носител. От 1998г. насам всяко печатно издание се съпровожда от електронна версия.Важно! Мога да видя ОВЕС в електронна форма в тази платформа EUR-lex.В нея са събрани всички издания на официалния бюлетин на Съюза, от където по всяко време мога да открия търсения от мен брой.NB! От 1 юли 2013г. електронната версия на Официален вестник има правнообвързваща сила и заменя печатното издание, което се издава само в определени случаи. Това означава, че щом текстът на Регламент/Директива е публикуван в електронен вариант на ОВЕС, то той е задължителен.NB! Задължителна сила имат само нормативните актове, публикувани в официалния вестник.

Кога излиза Официален вестник на ЕС?

Официалният вестник се публикува всеки ден от вторник до събота. Електронната му версия се качва в EUR-lex във формат PDF в деня на нейното публикуване, заедно със съответния файл с електронен подпис.

На какъв език мога да го открия?

Мога да открия Официалния вестник на ЕС в превод на всички официални езици на Европейския съюз. Въпреки това, най-много преведени документи съществуват на четирите официални езика на държавите основателки – нидерландски, френски, немски и италиански. Това е така, защото ЕС се разраства постепенно и едва когато една държава се присъедини, тогава започват преводите на съюзното законодателство на езика на въпросната страна. И ето с това си обяснявам защо понякога не мога да открия някой текст в превод на български, английски, испански или друг език на присъединила се по-късно държава членка.

Какво съдържа ОВЕС?

Ако отворя Официалния вестник на ЕС, ще видя, че се състои от 3 серии:

[toggles][toggle title=Източници]Договор за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС):чл. 297- относно публикуването в ОВЕС.РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 216/2013 НА СЪВЕТА:чл. 1, 2 - относно публикуването на ОВЕС в електронна форма;чл. 3 - относно хипотезите, при които ОВЕС се публикува в писмена форма.Регламент № 1/1958 - относно езиците, на които се публикува ОВЕС.“Договорът от Лисабон. Консолидирани текстове и коментари”, университетско издание “Свети Климент Охридски” - относно историята на развитието на ЕС.Дело № C-161/06 Skoma-Lux sro срещу Celní ředitelství Olomouc - относно действието на правните актове на Съюза само ако са надлежно публикувани в ОВЕС.[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Борислава

Терзиева

20.10.2017

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си